Filter op categorieën

Nieuws

Nieuwe NS-abonnementen toegespitst op thuiswerken

NS, treinHet massale thuiswerken als gevolg van de coronacrisis heeft de Nederlandse Spoorwegen (NS) doen besluiten na de zomer nieuwe abonnementsvormen aan te bieden. De abonnementen zijn speciaal voor forenzen die minder met de trein naar hun werk gaan zullen reizen omdat ze vaker willen thuiswerken.

Het gaat om forenzen, vaak met een trajectabonnement, die de komende tijd maar enkele dagen per week naar het werk gaan omdat ze vaker vanuit huis willen werken. Door hun abonnementen meer te laten aansluiten op het thuiswerken, wil de NS wil deze reizigers tegemoetkomen. Na de zomer komen de nieuwe abonnementsvormen beschikbaar. Of dat ook de NS Businesscards betreft, is nog onduidelijk. NS Businesscardhouders konden door de coronacrisis hun abonnement al tijdelijk aanpassen of stopzetten, wat 60% ook deed.

Gespreid reizen

Daarnaast voert de NS gesprekken met grote zakelijke klanten en met het onderwijs over manieren om passagiers meer gespreid te laten reizen. Voor een toename van het aantal reizigers is gespreid kunnen reizen essentieel, volgens NS-topman Roger van Boxtel. Het is echter de verwachting dat de reizigersaantallen pas na 2024 weer op het oude peil van voor de coronacrisis zijn.

Deel deze pagina:

Onbelaste thuiswerkvergoeding ook in ons land?

In België kunnen werkgevers hun thuiswerkende werknemers nu een belastingvrije vergoeding geven voor de kosten die zij maken voor hun thuiswerkplek. Het gaat dan om een forfaitair bedrag van € 129,48 per maand. Misschien ook iets voor ons land?

Bij werknemers die in deze coronatijd thuiswerken gaan er natuurlijk heel wat kopjes koffie of thee en (extra) wc-papier doorheen. Daarbovenop komt dan ook nog het extra verbruik van gas, water en elektriciteit. Het Nibud heeft die kosten onlangs berekend voor een werknemer die vijf dagen per week thuiswerkt en kwam daarbij uit op ongeveer € 40 per maand.
In Nederland zijn vergoedingen die een werkgever voor kleine voorzieningen verstrekt aan de werknemer in principe belast voor de loonheffingen. Maar dit kan wel via de werkkostenregeling onbelast geschieden als de werkgever de vergoeding in de vrije ruimte opneemt. Maar een thuiswerkvergoeding verstrekken zoals bij onze zuiderburen zou dus wel ten koste van de vrije ruimte gaan. Of er moet het kabinet en fiscus ook worden besloten om deze belastingvrij te kunnen geven.

Meer vrije ruimte vanwege coronacrisis

Sinds 1 januari van dit jaar geldt er wel een nieuwe systematiek voor de vrije ruimte: over het eerste deel van de loonsom van uw onderneming/organisatie (tot en met €400.000) geldt een verhoogd percentage van 1,7%. Over de rest is de vrije ruimte de ‘oude’ 1,2%. De coronacrisis heeft daar opnieuw verandering in gebracht: het kabinet heeft besloten om alleen voor dit jaar de vrije ruimte te verhogen naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Mag werkgever webcams verplichten bij videovergadering?

Werkgevers vinden het in deze tijd extra belangrijk dat werknemers elkaar zien, maar ze kunnen werknemers niet zonder meer verplichten om hun webcam aan te zetten bij een online overleg. Dat kan alleen als de ondernemingsraad (OR) ermee instemt.

In principe bepaalt de werkgever hoe werknemers hun werk moeten uitvoeren. Het coronavirus zorgt echter voor een uitzonderlijke situatie. Omdat werknemers massaal thuiswerken, vindt overleg nu meestal online plaats. Veel werkgevers willen dat werknemers hun webcam aanzetten bij het overleg, zodat zij elkaar regelmatig zien. Werknemers kunnen de webcam juist ervaren als een inbreuk op hun privacy.
Een werkgever die videovergaderen als standaard wil invoeren voor online overleg, moet eerst langs de ondernemingsraad. Dit betreft namelijk een regeling op het gebied van het werkoverleg, en daarbij heeft de OR instemmingsrecht (artikel 27, lid 1i WOR).

OR heeft instemmingsrecht bij de bescherming van persoonsgegevens

Een werkgever zal goed moeten onderbouwen waarom hij wil dat werknemers hun camera gebruiken voor online overleg. Daarbij moet hij ook duidelijkheid geven over het privacyvraagstuk. Hij moet ervoor zorgen dat de regeling voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Worden er bijvoorbeeld opnames gemaakt bij het online overleg, en zo ja, wat gebeurt er met deze opnames? Waar worden de beelden opgeslagen en hoelang worden ze bewaard? Ook op dit punt heeft de OR instemmingsrecht, want het betreft de bescherming van persoonsgegevens van (alle of groepen) werknemers (artikel 27, lid 1k WOR).

Thuiswerkreglement is ook na coronacrisis van belang

De kans is groot dat werknemers ook in de toekomst vaker vanuit huis zullen werken. Dit is daarom hét moment om een thuiswerkreglement (tool) op te stellen, als de organisatie zo’n reglement nog niet heeft. De werkgever doet er verstandig aan om de OR hierbij te betrekken, want elk voorgenomen besluit dat de arbeidsomstandigheden van (een groep) werknemers kan beïnvloeden is instemmingsplichtig (artikel 27, lid 1d WOR). De OR kan hiervoor advies inwinnen bij interne en externe deskundigen (artikel 16 WOR).
Ook moet de OR  het draagvlak onder de achterban onderzoeken voor de verschillende keuzes en maatregelen. Heeft de achterban bezwaar tegen het gebruik van de webcam? Veel programma’s beschikken tegenwoordig over een blur-functie die de achtergrond vervaagt of verfraait.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Grotere vermoeidheid door coronawerkdruk

Sleepy, burnout Het kan geen kwaad de mentale gezondheid van werknemers de komende tijd extra in de gaten te houden. In de eerste fase van de coronacrisis was iedereen gericht op ‘overleven’, maar nu de acute dreiging achter de rug is, kan mentale vermoeidheid toeslaan.

Voor veel werknemers was de plotselinge overschakeling van de normale routine naar de lockdown en het daarbij behorende thuiswerken (tool) een grote overgang. Iedereen paste zich zo goed en zo kwaad als het ging aan. Maar nu die eerste acute fase achter de rug is, ervaren veel werknemers vermoeidheid. Zij hebben extra hard gewerkt, zoals in de zorg of het onderwijs, of moesten hun kinderen helpen bij thuisonderwijs naast hun normale werkzaamheden. Mogelijk zijn ze bang voor baanverlies. Ook vakanties zullen anders dan anders verlopen en doen een beroep op het aanpassingsvermogen.

Kunnen mensen voldoende ontspannen?

Het is goed om daar aandacht voor te hebben. Leidinggevenden kunnen de vinger aan de pols houden bij de mensen in hun team. Voelen deze zich overvraagd? Kunnen ze voldoende ontspannen? Kunnen ze afstand nemen van hun werk en op tijd stoppen als ze nog thuiswerken? Het is belangrijk dat mensen zich gehoord voelen en weten dat de werkgever aandacht heeft voor de problemen die de huidige situatie met zich meebrengt.

Niet alleen in zorg en onderwijs

Vakbond CNV liet de werkdruk (tool) door de coronacrisis in Nederland onderzoeken. 34% ervaart een hogere werkdruk dan anders. 11% zegt tegen een burn-out aan te zitten en 21% meldt een gestegen ziekteverzuim op het werk. 16% voelt zich inmiddels uitgeput. Die cijfers zijn niet alleen op het conto te schrijven van sectoren als zorg en onderwijs, aldus het CNV. Ook in de dienstverlenende sector meldt 46% meer stress te voelen door de coronacrisis.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina:

Superverspreiders aerosolen bestaan, zegt RIVM

In bepaalde omstandigheden kunnen kleine zwevende druppeltjes toch bijdragen aan een coronabesmetting. Sinds een paar dagen erkent het RIVM deze mogelijkheid. Vooral afgesloten ruimtes waar mensen langere tijd verblijven, leveren risico’s op.

Het RIVM (en de WHO) neigen er nu toch toe dat kleine zwevende druppeltjes – de zogenoemde aerosolen – kunnen leiden tot een besmetting met corona. Eerder deze maand vroegen 239 deskundigen daar al om. Voor het RIVM was een doorslaggevende reden voor deze nieuwe opstelling een onderzoek naar superverspreiders. Het is nog niet bekend waarom, maar de resultaten wezen uit dat deze mensen tienduizend keer meer virusdeeltjes uitstoten dan anderen. Naar schatting gaat het daarbij om één op de 20 besmette personen.

Goed ventileren

Als mensen met zo’n superverspreider gedurende een minuut of twintig in een slecht geventileerde ruimte verblijven, neemt de kans op besmetting aanzienlijk toe. Vermijd daarom op het werk zoveel mogelijk het houden van bijeenkomsten in een ruimte waar goede ventilatie niet gegarandeerd kan worden. En verder is goed ventileren in het gehele pand erg belangrijk. Laat ter preventie ook het ventilatiesysteem goed onderhouden.

Oorspronkelijke maatregelen

Overigens maakt het RIVM wel een voorbehoud: er is nog steeds niet bewezen dat een eventueel virus in aerosolen levensvatbaar genoeg is om überhaupt iemand te besmetten. Daarom blijft het navolgen van de oorspronkelijk geadviseerde maatregelen als 1,5 meter afstand houden, handen wassen (tool) en hoesten of niezen in de elleboog nog steeds voorop staan.

Bron: HR Rendement

Deel deze pagina: