Meer datadiefstal geconstateerd bij datalekken in 2020

Afgelopen jaar ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maar liefst 1.173 meldingen van datalekken waarbij hacking, malware of phishing werd gebruikt voor het stelen van persoonsgegevens. Dit is een stijging van 30% ten opzichte van 2019. In dat jaar was er nog sprake van een stijging van 25%. Dat de AP steeds vaker meldingen krijgt van […]

Nog amper boetes onder AVG, maar blijft dat ook zo?

Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht is, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) pas één boete uitgedeeld. Dat staat in haar jaarverslag over 2018. De AP heeft echter voorgenomen in 2019 strenger te zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt in Nederland toezicht op de AVG, de Europese privacywet die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. […]

Geplaatst in AVG  |  Getagd

AVG: wanneer mag werkgever testen op drugs en alcohol?

Het tijdens werktijd testen van werknemers op alcohol, drugs en geneesmiddelen is alleen toegestaan als er voor een bepaald beroep specifieke wetgeving geldt. In de meeste gevallen is het verboden, zo laat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) weten. Werkgevers kunnen verschillende redenen hebben om hun werknemers te willen testen op het gebruik van alcohol, drugs of […]

AVG: welke gegevens aanleveren aan verzuimverzekeraar?

Onlangs is verduidelijkt welke gegevens van werknemers uw organisatie onder de AVG mag verstrekken aan een verzuimverzekeraar. Dit staat in een wijziging van het Besluit SUWI. Uw organisatie kan diverse verzekeringen afsluiten om het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico van werknemers af te dekken. Denk aan het risico van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) en de […]

Nieuwsbrief november – arbeidsbeperkten aan het werk, WAB, actualiteitenbijeenkomsten en meer

In deze nieuwsbrief: Nieuw plan staatssecretaris om meer arbeidsbeperkten aan werk te helpen WAB wil type arbeidsovereenkomst straks op loonstrook Schrijf je in voor onze gratis actualiteitenbijeenkomsten Vragen over: invoer achternaam in het personeelssysteem

Ook salarisadministrateur kan niet om AVG heen

De invoering van de AVG is volgens 89% van de salarisadministrateurs dit jaar veruit het belangrijkste onderwerp op hun vakgebied. Dat blijkt uit het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018 van het NIRPA. Het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting (NIRPA) onderzocht dit voorjaar voor het derde jaar op rij hoe het er in het vakgebied van de payrollprofessional aan toegaat. […]

Extra regels naast AVG voor verwerken gezondheidsgegevens

Er kunnen extra regels gelden naast de AVG bij het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Zoals de Wet geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) voor gegevens over gezondheid, waarin het medisch beroepsgeheim is vastgelegd. Gegevens over gezondheid zoals medische gegevens mogen alleen worden verwerkt door of onder verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar die gebonden is aan een beroepsgeheim of verplicht […]