Praktische vragen bij volledig digitale oprichting bv

Ondernemers die een bv willen oprichten moeten dat later dit jaar helemaal digitaal kunnen doen bij de notaris. In een voorstel regelt het kabinet de wettelijke grondslagen hiervoor. Inmiddels is de internetconsultatie over dit voorstel afgerond. De reageerders zien nog wel wat praktische haken en ogen. De keuze van een rechtsvorm voor de onderneming hangt van […]

Wetsvoorstel moet kans op thuiswerken vergroten

Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Smeulders (GroenLinks) hebben het initiatiefwetsvoorstel Werken waar je wil ingediend voor internetconsultatie. Het voorstel moet de positie van de werknemer om een werkplek te kiezen verstevigen. Tweede Kamerleden Van Weyenberg (D66) en Smeulders (GroenLinks) hebben het initiatiefwetsvoorstel Werken waar je wil ingediend voor internetconsultatie. Het voorstel moet de positie […]

2e aanvraagtijdvak voor subsidie SLIM nu geopend

Organisaties in het mkb kunnen vanaf vandaag voor de 2e keer in 2020 subsidie aanvragen van de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Het 2e aanvraagtijdvak sluit op 30 september om 17.00 uur. Met de SLIM wil minister Koolmees van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (SZW) initiatieven gericht op opleiding en ontwikkeling in het mkb stimuleren. De […]

Addendum Wet Verbetering Poortwachter

Werkgevers die door de coronacrisis niet kunnen voldoen aan re-integratieverplichtingen, kunnen rekenen op coulance van UWV. Dit vermeldt UWV in een addendum bij de Werkwijzer Poortwachter. Door de maatregelen rondom COVID-19 kan het re-integratieproces van zieke werknemers vertraging oplopen of stil komen te liggen. Werkgevers willen graag weten hoe UWV hiermee omgaat. UWV heeft daarom […]

Bij ivf-behandeling recht op betaald verlof

Werkneemsters die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan, hebben hiervoor recht op kort verzuimverlof. Tijdens dit verlof betaalt de werkgever het loon van de werkneemster door, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in de cao of het personeelsreglement. Op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) hebben werknemers recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof bij ‘zeer […]

Kabinet introduceert persoonlijk ontwikkelbudget

Als het aan het kabinet ligt, komen bijna alle werknemers in de toekomst in aanmerking voor een persoonlijk ontwikkelbudget. Dit blijkt uit een voortgangsbrief over de aanpak Leven Lang Ontwikkelen. Het ontwikkelbudget vervangt de fiscale scholingsaftrek in de inkomstenbelasting. Zowel werkenden als niet-werkenden kunnen in de toekomst het zogenoemde STAP-budget (Stimulans ArbeidsmarktPositie) aanvragen voor scholing […]

Pas op met reserveringen voor transitievergoeding

Minimum jeugdloon

Als de administratie besluit om een voorziening op te nemen, kan dat altijd getoetst worden door de rechter. De rechter gebruikt daar het zogeheten ‘Baksteenarrest’ voor. Daarin staan 3 criteria. Ten eerste kan een voorziening alleen worden gevormd voor toekomstige uitgaven. Maar alleen als die uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden voorafgaand aan […]

AVG: welke gegevens aanleveren aan verzuimverzekeraar?

Onlangs is verduidelijkt welke gegevens van werknemers uw organisatie onder de AVG mag verstrekken aan een verzuimverzekeraar. Dit staat in een wijziging van het Besluit SUWI. Uw organisatie kan diverse verzekeringen afsluiten om het ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico van werknemers af te dekken. Denk aan het risico van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte, het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet (ZW) en de […]

Deze website maakt gebruik van cookies.