FNV wil verhoging van thuiswerkvergoeding naar 6 euro per dag

Thuiswerkvergoeding

FNV pleit ervoor de onbelaste thuiswerkvergoeding nog vóór de winter, en anders uiterlijk per 2023, te verhogen van € 2 naar € 6 per dag. Volgens de vakbond is de huidige regeling niet toereikend en zouden werknemers de reëel gemaakte thuiswerkkosten vergoed moeten krijgen. FNV stelt dat de huidige thuiswerkvergoeding van € 2 gebaseerd is […]

Administreer de zorgbonussen aan niet-werknemers

Voor de zorgbonus aan niet-werknemers is in het Belastingplan 2021 een uitbreiding van de eindheffingsregeling voor verstrekkingen aan derden voorgesteld. Maakt de werkgever hiervan gebruik, dan is een extra administratie verplicht. Zorgprofessionals en ondersteunend personeel die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden, ontvangen een bonus […]