Transitievergoeding in termijnen vanwege coronacrisis

Een werkgever die last heeft van de coronacrisis en bij ontslag een transitievergoeding verschuldigd is, mag die vergoeding mogelijk in termijnen uitbetalen. Dat was de uitkomst van een zaak bij de kantonrechter in Amsterdam. De zaak draaide om een verschil van mening over de duur van een arbeidsovereenkomst. De betreffende werknemer was wegens bedrijfseconomische redenen […]

Aanvullend geboorteverlof en de WW-premie

Moet een werkgever de hoge of de lage WW-premie toepassen op het loon van de werknemer die geboorteverlof opneemt? En hoe zit dat met de uitkering van UWV voor het aanvullend geboorteverlof? De Belastingdienst publiceerde onlangs een handreiking met uitleg. Sinds 1 januari 2019 heeft een partner van een vrouw die net bevallen is recht […]

Wanneer moet vaste arbeidsduur van oproepkracht ingaan?

Werkgevers die met oproepkrachten werken, krijgen vanaf 2021 te maken met striktere regels voor het jaarlijkse aanbod voor een vaste arbeidsomvang. De Verzamelwet SZW 2021 regelt dat de vaste arbeidsduur uiterlijk na twee maanden moet ingaan. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft dit jaar nieuwe regels geïntroduceerd voor oproepwerk. Eén van die regels is dat […]

Quickscan van de WAB: meer werk en soms duurder

Onlangs informeerde minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer over de quickscan naar de effecten van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Hieruit blijkt dat werkgevers de ww-premiedifferentiatie zien als extra administratieve last, er nog geen oplossing is voor de seizoensgebonden sectoren en dat uitzendwerk en payrolling duurder is geworden. Uit de quickscan blijkt […]

Verschil tussen contracting, uitzending en payrolling

Een werkgever kan gebruikmaken van verschillende arbeidsconstructies met externe partijen, zoals contracting, uitzending en payrolling. Een nieuwe handreiking verduidelijkt het verschil tussen deze constructies. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Handreiking contracting, uitzending en payrolling gepubliceerd. Dit document helpt organisaties om een onderscheid te maken tussen contracting en het ter beschikking […]

Voor iedereen dezelfde wachttijd bij onwerkbaar weer

Per 1 januari 2020 geldt voor alle werkgevers en werknemers dezelfde wachttijd bij zogenoemd onwerkbaar weer. Werkgevers moeten 2 dagen het loon van hun werknemers doorbetalen voordat zij beroep kunnen doen op een WW-uitkering. De wachttijdregeling is onderdeel van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en vervangt de huidige regels voor het zogenoemde vorstverlet. Alle werkgevers moeten […]

Wat betekent WAB voor werken met jonge werknemers?

In de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) zijn enkele specifieke regels voor jongeren opgesteld. Bovendien kent de WAB algemene bepalingen die extra relevant zijn voor jonge werknemers. Door de WAB krijgen organisaties vanaf 1 januari 2020 met nieuwe arbeidswetgeving te maken. Een deel van die regels heeft vooral gevolgen voor werknemers van een bepaalde leeftijdscategorie. […]

Transitievergoeding is vanaf 2020 vaker te verlagen

Werkgevers kunnen vanaf 2020 in meer gevallen de kosten voor de transitievergoeding verlagen. Zij mogen dan opleidingskosten gericht op een andere functie binnen de eigen organisatie ook in mindering brengen op de transitievergoeding. Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. In de WAB zijn diverse wijzigingen opgenomen voor de transitievergoeding. Minister Koolmees […]

Geplaatst in WAB  |  Getagd

Maatregelen uit de WAB

De Tweede Kamer heeft zoals verwacht ingestemd met het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB). Wel zijn de plannen voor de nieuwe proeftijdregels uit het wetsvoorstel gehaald. In het plenaire debat over de WAB bleek onlangs al dat een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het plan was om een proeftijd van vijf maanden mogelijk te maken. […]

Geplaatst in WAB  |  Getagd

Ketenbepaling en Workshop WAB

De ketenbepaling is bedoeld om werknemers meer zekerheid te bieden bij het aangaan van flexibele arbeidsrelaties. Door deze regeling ontstaat er bij het vierde opeenvolgende contract voor bepaalde tijd automatisch een contract voor onbepaalde tijd. Dit is ook het geval als meerdere contracten voor bepaalde tijd samen de termijn van 24 maanden overschrijden. Zit er […]