Transitievergoeding is vanaf 2020 vaker te verlagen

Werkgevers kunnen vanaf 2020 in meer gevallen de kosten voor de transitievergoeding verlagen. Zij mogen dan opleidingskosten gericht op een andere functie binnen de eigen organisatie ook in mindering brengen op de transitievergoeding.

Per 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. In de WAB zijn diverse wijzigingen opgenomen voor de transitievergoeding. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert daarnaast via een apart besluit nog een andere wijziging in voor de transitievergoeding: vanaf 2020 kan de werkgever meer verschillende opleidingskosten van de transitievergoeding afhalen.

Benieuwd naar de nieuwe wet WAB? We geven binnenkort een workshop. Volgende week volgt de uitnodiging! Meer weten? Stuur Evelien even een mailtje. E.walsh@korento.nl.

Vergroten van de inzetbaarheid binnen de eigen organisatie

Opleidingskosten die de werkgever gemaakt heeft om de inzetbaarheid van de werknemer buiten de eigen organisatie te vergroten zijn al aftrekbaar van de transitievergoeding. Per 1 januari 2020 kan de werkgever ook opleidingskosten gericht op het vergroten van de inzetbaarheid van de werknemer binnen de eigen organisatie op de transitievergoeding in mindering brengen.
Een voorbeeld is de werkgever die de managementopleiding van een werknemer heeft betaald, terwijl de werknemer op dat moment geen manager was. Eindigt de arbeidsovereenkomst van de werknemer, dan kan de werkgever deze opleidingskosten aftrekken van de transitievergoeding. Dit is ook het geval als de werknemer na de opleiding een managementfunctie bij de werkgever gaat uitvoeren en vervolgens door de werkgever wordt ontslagen.

Opleidingskosten gericht op het verbeteren van de huidige functie

De wijziging maakt het aantrekkelijker om werknemers verbredende scholing aan te bieden. Door de scholing zou de werknemer makkelijker een nieuwe baan kunnen vinden en dat is één van de doelen van de transitievergoeding. Om deze reden mag de werkgever opleidingskosten die hij heeft gemaakt voor het verbeteren van de werknemer in zijn huidige functie niet op de transitievergoeding in mindering brengen. Deze opleidingskosten zijn immers niet gericht op het vergroten van de brede inzetbaarheid van de werknemer binnen en buiten de organisatie. Inzetbaarheidskosten die de werkgever heeft gemaakt in het kader van re-integratie (eerste of tweede spoor) of herplaatsing van de werknemer mag de werkgever ook niet in mindering brengen op de transitievergoeding.

Bron: HR rendement