Aandacht nodig voor deadline subsidievaststelling NOW

Werkgevers die een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen via de NOW, doen twee keer een aanvraag bij UWV: eerst voor een voorschot en later voor de definitieve subsidievaststelling. In de data voor de tweede aanvraag is de laatste tijd het één en ander gewijzigd. Een werkgever die in de coronacrisis veel omzetverlies lijdt, kan de schade […]

Minder thuiswerken door stijgende energierekening?

Energierekening

Het gaat niet goed met de coronacijfers. Een volledige terugkeer naar kantoor zit er voorlopig dan ook niet in. Door de stijgende energieprijzen zal thuiswerken deze winter voor een deel van de werknemers wel duurder uitvallen dan voorheen. Eerder berekende het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) dat het vele thuiswerken een werknemer gemiddeld € 2 […]

Veel wijzigingen in de aangifte loonheffingen per 2022

wijzigingen loonheffingen

Ieder jaar verandert er het een en ander in de aangifte loonheffingen. Per 2022 krijgt de werkgever te maken met extra veel aanpassingen. Wees daarop voorbereid. Door de introductie van een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en het betaald ouderschapsverlof zijn er per 2022 diverse aanpassingen in de aangifte loonheffingen nodig. Bovendien worden per 2022 twee […]

Levensloopregeling op 1 november definitief ten einde

De levensloopregeling is na een overgangsperiode van tien jaar definitief ten einde. Werknemers die op 1 november nog een levensloopaanspraak hadden, werden geacht op dat moment het levenslooptegoed te genieten. De levensloopregeling bestaat niet meer. De regeling was sinds 1 januari 2012 al niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers en de bestaande deelnemers konden (bijna) […]

Kosten niet zomaar verrekenen met transitievergoeding

transitievergoeding

Alleen onder voorwaarden mag een werkgever de transitievergoeding verlagen met zogeheten inzetbaarheidskosten. In een recente zaak bij Rechtbank Midden-Nederland voldeed een werkgever niet aan deze voorwaarden. De zaak draaide om een werkneemster in de gehandicaptenzorg die naast haar werk een BBL-opleiding had gevolgd en afgerond. Na een dienstverband van ruim twee jaar gaf de werkgever […]

Elektrische auto regelen vóór stijging van bijtelling

elektrische auto

De korting op de bijtelling van elektrische auto’s wordt langzaam afgebouwd. Voor 2022 betekent dat een bijtelling van 16%. Omdat de bijtelling in 2021 nog 12% is, kan het voordelig zijn om nog dit jaar een nieuwe elektrische auto aan te schaffen of te leasen. Het afbouwen van de korting op de bijtelling voor het […]

Minimumloon stijgt per 1 januari 2022 met 1,41%

Per 1 januari 2022 bedraagt het minimumloon € 1.725,00 per maand. Dit is een verhoging van maar liefst 1,41% ten opzichte van het minimumloon dat gold per 1 juli van dit jaar. Ieder jaar wordt het wettelijk minimumloon per 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. De minimumbedragen die in de eerste […]

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten – antwoord op vragen Belastingplan 2022

thuiswerken

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën beantwoordt Kamervragen over de gerichte vrijstelling thuiswerkkosten, onderdeel van het Belastingplan 2022. Allereerst wordt gevraagd naar de opbouw en de indexatie van het bedrag van de gerichte vrijstelling voor thuiswerken van € 2 per thuiswerkdag. Het Nibud heeft het richtbedrag van € 2, op basis van gemiddelde thuiswerkkosten opgebouwd zoals weergegeven […]

Thuiswerken niet voor elke werknemer een succes

Na de coronacrisis zouden veel werknemers enkele dagen per week willen blijven thuiswerken. Maar zeker niet alle werknemers zitten hierop te wachten. Het blijkt dat vooral moeders alle zeilen moeten bijzetten om thuis hun werk te kunnen doen. Veel organisaties bieden hun werknemers de keuze óf, en zo ja hoeveel, zij na de coronacrisis willen […]

Werknemers willen niet meer fulltime naar kantoor

Werkgevers kunnen misschien niet wachten om weer een drukbezet kantoor in te lopen; de meeste werknemers denken daar anders over. Uit een peiling van vakbond FNV onder 5.300 leden blijkt dat slechts 10% weer fulltime naar kantoor wil. Voor de ondernemingsraad (OR) iets om rekening mee te houden bij het instemmingsverzoek op het thuiswerkbeleid. Uit […]