Kosten niet zomaar verrekenen met transitievergoeding

Alleen onder voorwaarden mag een werkgever de transitievergoeding verlagen met zogeheten inzetbaarheidskosten. In een recente zaak bij Rechtbank Midden-Nederland voldeed een werkgever niet aan deze voorwaarden.

kosten transitievergoeding

De zaak draaide om een werkneemster in de gehandicaptenzorg die naast haar werk een BBL-opleiding had gevolgd en afgerond. Na een dienstverband van ruim twee jaar gaf de werkgever aan de arbeidsovereenkomst niet te verlengen. Omdat hij niet overging tot het betalen van een transitievergoeding, stapte de werkneemster naar de kantonrechter. Zij meende dat de werkgever de vergoeding niet had betaald omdat hij kosten had gemaakt voor de begeleiding tijdens haar studie. Het niet betalen van de vergoeding zou volgens de werkneemster onwettig zijn, omdat de arbeidsovereenkomst na afronding van de BBL-opleiding nog een tijd was voortgezet.

Kantonrechter ging uit van verhaal werkneemster

De werkgever diende geen verweerschrift in en verscheen niet op de zitting. Op basis hiervan, en op basis van de door de werkneemster ingediende briefwisseling met de werkgever, ging de rechter uit van de juistheid van het verhaal van de werkneemster.

Inzetbaarheidskosten niet vooraf gespecificeerd

De rechter oordeelde dat de werkgever kosten in verband met de BBL-opleiding alleen in mindering mocht brengen op de transitievergoeding als de arbeidsovereenkomst:

  • was aangegaan om de werkneemster de opleiding te laten volgen; en
  • na afronding van de opleiding of na tussentijdse beëindiging daarvan niet (of met een tussenpoos van meer dan zes maanden) was voortgezet.

Omdat de arbeidsovereenkomst na afronding van de opleiding nog bijna zes maanden had voortgeduurd, voldeed de werkgever niet aan de voorwaarden. Ook had hij de inzetbaarheidskosten niet vooraf gespecificeerd en schriftelijk medegedeeld, zoals vereist is volgens artikel 2 van het Besluit voorwaarden in mindering brengen kosten op transitievergoeding. De rechter veroordeelde de werkgever tot het betalen van de transitievergoeding.
Rechtbank Midden-Nederland, 11 juni 2021, ECLI (verkort): 2422

Bron: HR Rendement