Levensloopregeling op 1 november definitief ten einde

De levensloopregeling is na een overgangsperiode van tien jaar definitief ten einde. Werknemers die op 1 november nog een levensloopaanspraak hadden, werden geacht op dat moment het levenslooptegoed te genieten.

De levensloopregeling bestaat niet meer. De regeling was sinds 1 januari 2012 al niet meer beschikbaar voor nieuwe deelnemers en de bestaande deelnemers konden (bijna) tien jaar lang vooruitlopen op de afschaffing van de levensloopregeling. De afschaffing stond aanvankelijk gepland voor 1 januari 2022, maar werd later vervroegd naar 1 november 2021. De keuze om het fictieve genietingsmoment twee maanden te vervroegen werd vooral gemaakt voor de deelnemers, in verband met de heffing in box 3. Zij hoeven dan voor de berekening van de belasting in box 3 over 2022 niet uit te gaan van de waarde van de levensloopaanspraak vóór loonheffing.

Waarde levenslooptegoed geldt als loon uit tegenwoordige arbeid

Als er op 1 november nog een tegoed op de levenslooprekening van de werknemer stond, werd de werknemer geacht op dat moment het levenslooptegoed te genieten. De waarde in het economisch verkeer van het tegoed geldt als loon uit tegenwoordige arbeid. Was de werknemer op 1 januari 2021 61 jaar of ouder, dan wordt de aanspraak aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking. De uitvoerder van de levensloopregeling is de inhoudingsplichtige van het loon, dat is niet per se de werkgever. Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst, heeft hierover een handreiking gepubliceerd onder de naam Levenslooptegoed 2021 via levensloopinstelling (account nodig).

Opnieuw een verlenging bleek niet mogelijk

Het kabinet heeft dit jaar nog wel gekeken naar de mogelijkheid om de overgangsperiode te verlengen naar aanleiding van een motie die werd aangenomen. Op Prinsjesdag liet demissionair staatssecretaris van Financiën Vijlbrief in antwoord daarop weten dat een verlenging niet mogelijk was. De inhoudingsplichtige instellingen hadden al maatregelen genomen en verwachtten een hoge kans op fouten en hoge kosten bij een verlenging op korte termijn. Verder bleek een verlenging onuitvoerbaar voor de Belastingdienst, omdat per 1 januari 2022 de rubrieken met betrekking tot de levensloopregeling uit de aangifte loonheffingen worden verwijderd. Bij een verlenging is er een rubriekswijziging nodig, maar die zou dan niet meer op tijd verwerkt kunnen worden.

Bron: HR Rendement