Financieel

Door bezuinigingen en nieuwe bekostigingssystematieken zijn uw inkomsten meer variabel geworden. De risico’s die deze wijzigingen met zich meebrengen wilt u volledig in beeld hebben, zodat u uw administratieve processen daarop kunt inrichten en om de kansen die door de wijzigingen ontstaan door te rekenen. De professionals van Korento verstaan als geen ander de taal van uw organisatie én die van uw financiers. Samen vooruit!

Vastlegging van financiële gegevens vormt de basis voor de stuurinformatie. Naast de jaarrekeningen, voorzien wij in de controle hiervan. Korento ondersteunt uw organisatie bij het uitrollen van standaard rapporten, analyses en dashboards. Korento ondersteunt u bij deze vastlegging, deskundig, snel en tegen een gunstige prijs.

Deel deze pagina: