Home » Certificeringen

Onze certificeringen

Onze klanten staan centraal. We hechten enorm veel waarde aan de kwaliteit van onze diensten en de veiligheid van gegevens. Informatiebeveiliging en het continue kunnen en willen verbeteren is voor ons van groot belang voor het goed uitvoeren van onze diensten.

Daarom hebben wij meerdere certificaten behaald.

Wil je inzicht in het totaalbeleid van Korento, gerelateerd aan de ISO9001, ISO27001, NEN7510 of ISAE certificeringen?

Neem dan voor het maken van een afspraak contact op met Marion Westerbeek.

ISO 27001

NEN 7510

ISO 9001

ISAE 3402

ISO 27001

Voor het toepassingsgebied: Informatiebeveiliging gerelateerd aan het implementeren, beheren en outsourcen van HR, Salaris en Finance gerelateerde diensten en producten met behulp van partners.

In overeenstemming met de verklaring van toepasselijkheid versie 1.0 van 9 juni 2023.

NEN 7510

NEN 7510-1:2017+A1:2020 Informatiebeveiliging in de zorg – deel 1
Managementsysteem voor het toepassingsgebied:
Informatiebeveiliging gerelateerd aan het implementeren, beheren en outsourcen van HR, Salaris en
Finance gerelateerde diensten en producten met behulp van partners. Specifiek rondom (persoonlijke) gezondheidsinformatie gaat het om toegang die kan worden verkregen via (fysieke) toegang tot de zorginstelling, diens applicaties en/of zijn/haar datacenter alsmede (remote) toegang tot de (cloud) omgeving van de zorginstelling als gevolg van deze advies, verkoop, levering, implementatie of
beheeractiviteiten.

In overeenstemming met de verklaring van toepasselijkheid versie 1.0, d.d. 09/06/2023, waarin is gespecificeerd welke activiteiten, producten of diensten zijn uitbesteed.

ISO 9001

Voor het toepassingsgebied: Het implementeren, beheren en outsourcen van HR, Salaris en Finance gerelateerde diensten en producten met behulp van partners.

ISAE 3402

Wij beschikken over een ISAE 3402 type II verklaring, een veelgebruikte richtlijn voor het betrouwbaar verwerken van financiële/ salaris administratieve gegevens. De verklaring garandeert inhoudelijke correctheid van de verwerking van gegevens binnen onze dienstverlening salarisadministratie.

Onze klachtenprocedure

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan een keer gebeuren dat wij iets niet goed doen en jullie als klant hierover een klacht hebben. Een klacht vinden wij ontzettend vervelend. Aan ons de taak om de klacht zo spoedig en goed mogelijk op te pakken. Korento heeft hiervoor een klachtencommissie in het leven geroepen.

Mocht je als klant een klacht hebben, dan willen je vragen dit direct te melden via het mailadres klacht@korento.nl. Noteer in je mail kort de aanleiding, de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon binnen jullie organisatie. De klacht gaat dan direct de klachtenprocedure in.

Certificeringen

Op de foto: Marion, Rene, Bram, Lean, Michel, Paula, Pauline, Celina, Gerard, Helmer en Nancy.

We doorlopen hiervoor 8 stappen:

  1. Een kennismaking;
  2. Opstellen van een offerte en de ondertekening;
  3. Gezamenlijk opstellen van een SLA incl. jaarplanning;
  4. Opstellen van het contract, de verwerkersovereenkomst, en de ondertekening;
  5. Opstellen van een Plan van Aanpak ‘overname werkzaamheden’;
  6. Organiseren van een kick-off met betrokkenen;
  7. Kennismaken met de medewerkers en organisatie;
  8. Aan de slag!

Meer informatie

Bel, app of mail dan gerust met Marion Westerbeek, Directeur

m.westerbeek@korento.nl
06 229 313 74