Wetsvoorstel voor wettelijk rouwverlof in de maak

Op internetconsultatie.nl is het concept van een initiatiefwetsvoorstel gepubliceerd dat voor een wettelijk rouwverlof moet gaan zorgen. Momenteel is dit type verlof nog niet wettelijk geregeld en moeten werknemers bij rouw andere oplossingen zoeken.

UWV gaat experimenteren met sollicitatieplicht WW

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een voorstel om UWV juridisch de ruimte te geven voor een groot experiment met de WW-sollicitatieplicht. Dit moet inzicht geven in wat het beste werkt om mensen met een WW-uitkering weer aan het werk te helpen.

Hoge Raad: gratis gezonde lunch onbelast te verstrekken

De Hoge Raad besliste onlangs dat de gratis verstrekking van een gezonde lunchmaaltijd in het kader van arbobeleid onder de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen kan vallen. Let wel, het arrest gaat over wetgeving die inmiddels is aangescherpt.

Meten productiviteit werknemers mag niet zomaar

De Europese privacywetgeving staat het meten van de productiviteit van werknemers niet zonder meer toe. Is de privacy van werknemers in het geding, dan kan dit de organisatie zelfs een flinke boete opleveren. De ondernemingsraad (OR) doet er daarom goed aan om erop te letten dat de werkgever de privacyregels naleeft.

Op 1 maart opent eerste tijdvak 2024 van SLIM-subsidie

Werkgevers kunnen ook dit jaar gebruikmaken van de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). De regeling biedt een subsidie voor activiteiten op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Voor 2024 zijn enkele zaken gewijzigd.

Even voorstellen: Helmer Raterink

Binnen Korento staat persoonlijke ontwikkeling centraal en collega’s staan graag klaar om hun kennis en ervaring met je te delen. Binnen mijn baan vind ik het leuk om verschillende klantvragen op te pakken en met collega’s samen te werken aan projecten. Geen dag is hetzelfde en iedere dag leer ik binnen AFAS weer nieuwe dingen.

Wat als UWV te laat reageert op een aanvraag?

UWV moet zich bij verzoeken van uw organisatie aan de deadlines houden, of het nu gaat om het aanvragen van een Ziektewetuitkering of proefplaatsing of om een bezwaar. Laat de reactie van UWV op zich wachten? Dan loont het de moeite om de instantie in gebreke te stellen.

Zorgpremie inhouden op loon bij loonbeslag

Als een werknemer een schuld heeft bij zijn zorgverzekeraar, moet hij mogelijk een soort boete betalen, de bestuursrechtelijke premie. Het CAK kan een werkgever verzoeken die premie in te houden op het nettoloon van de werknemer.

De Wet toekomst pensioenen (WTP)

Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (WTP) ingegaan. Daarmee is de overgang naar een nieuw pensioenstelsel gestart. Werkgevers en werknemers krijgen geleidelijk met de nieuwe regels te maken, maar sommige wijzigingen zijn nu al te merken.