Administreer de zorgbonussen aan niet-werknemers

Voor de zorgbonus aan niet-werknemers is in het Belastingplan 2021 een uitbreiding van de eindheffingsregeling voor verstrekkingen aan derden voorgesteld. Maakt de werkgever hiervan gebruik, dan is een extra administratie verplicht. Zorgprofessionals en ondersteunend personeel die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden, ontvangen een bonus […]

Personeelskosten drukken resultaat zorginstellingen

De kosten van inhuur van medewerkers door ziekenhuizen en aanbieders van gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verpleeghuis-, verzorgingshuis- en thuiszorg zijn tussen 2015 en 2018 met 49 procent gestegen. Deze kosten vormen een steeds groter deel van de bedrijfslasten in die zorgsectoren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over de financiën van zorginstellingen. De […]

Forse toename psychische klachten bij zorgpersoneel

Steeds meer zorgmedewerkers ontvangen psychische zorg. Het gaat in de afgelopen vier jaar om een stijging van 40 procent, meldt Trouw maandag. IZZ, het ledencollectief voor zorgmedewerkers, heeft de gegevens van 210.000 medewerkers in de zorg bij 385 instellingen geanalyseerd. Bijna 7 procent van de medewerkers ontving in 2018 psychische zorg. Dat was in 2014 nog maar […]

Ziekteverzuim en verloop in zorg stijgt naar ‘alarmerende’ recordhoogte

Het aantal werknemers in de zorg dat zich ziek meldt en het verloop van nieuwe medewerkers in de zorg is weer verder gestegen. Het verzuim steeg in 2018 naar een record van 5,9 procent, het verloop kwam uit op 15,7 procent. Dat blijkt uit de jaarlijkse Barometer Nederlandse Gezondheidszorg van adviesbureau EY. De cijfers zijn […]

Ggz onder druk door personeelstekort en toenemende kosten

 De financiële houdbaarheid van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland staat onder druk, concludeert adviesbureau KPMG donderdag in een analyse. De sector gaat gebukt onder een toenemend tekort aan personeel en hogere kosten. Het personeelstekort blijft de komende jaren de grootste uitdaging voor de zorg, schrijft KPMG. Om de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg […]

Kabinet schrapt deel van de wijzigingen in de WIA

Een deel van de wijzigingen van de WIA die in het regeerakkoord waren afgesproken, zijn van de baan. Deze maatregelen konden op te weinig steun rekenen onder werkgevers en werknemers. In het regeerakkoord stonden afspraken over de loondoorbetaling bij ziekte en een aantal wijzigingen in de WIA. De combinatie van deze maatregelen zou voor minder verplichtingen van werkgevers […]

Helft Nederlanders voldoet niet aan Beweegrichtlijnen

Uit recent onderzoek blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders niet voldoende beweegt. Zij voldoen niet aan de normen uit de Beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Ook blijken de gevolgen van veel en langdurig zitten schadelijk te zijn. Een ongezonde leefstijl verergert dit. De meeste Nederlanders bewegen onvoldoende en dat brengt risico’s voor de gezondheid […]

Kosten voor jeugdzorg drukken zwaar op de budgetten van gemeenten

Vorig jaar hebben gemeenten 724 miljoen meer uitgegeven aan het sociaal domein dan begroot. Dat blijkt uit gemeentelijke jaarrekeningen. Vooral de kosten voor jeugdzorg drukken zwaar op de budgetten van gemeenten. Jeugdzorg slokt het grootste deel van de uitgaven voor het sociaal domein op. Dat blijkt uit een analyse van de jaarrekeningen van gemeenten 2017 […]

Nieuwsbrief september – Prinsjesdag, kraamverlof, Google now en meer

In deze nieuwsbrief: Vragen over: de uitbreiding van het kraamverlof Google Now denkt met u mee Dit betekent Prinsjesdag 2018 voor je portemonnee Inkomen Werken Belastingen Kinderen Zorg Wonen Toch geen bezuiniging op subsidieregeling praktijkleren Vragen over: de uitbreiding van het kraamverlof In het voorstel voor de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is geregeld dat […]

Dit betekent Prinsjesdag 2018 voor je portemonnee

Het regent altijd cijfers op Prinsjesdag, daarom zet NU.nl op een rij wat jij volgend jaar gaat merken van de kabinetsplannen. Niet alle veranderingen die in dit artikel genoemd worden zijn definitief. Over een aantal voorstellen moet nog gestemd worden. Een deel van wat je volgend jaar zou kunnen gaan merken, was al vastgelegd in […]