Wat zijn de regels bij ziekte tijdens ouderschapsverlof?

Ouderschapsverlof

Als een werknemer tijdens het betaald ouderschapsverlof ziek wordt, blijft dit verlof in principe gewoon doorlopen. Dat verduidelijkt UWV in de informatie over het betaald ouderschapsverlof, de verlofregeling waar werknemers sinds 2 augustus 2022 gebruik van kunnen maken. Werknemers kunnen sinds 2 augustus voor negen van de 26 weken ouderschapsverlof een uitkering van UWV (artikel) ontvangen, op […]

UWV-formulieren voor bedrijfseconomisch ontslag gewijzigd

Collectief ontslag

De drie formulieren voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen zijn gewijzigd. Werkgevers moeten voortaan eerder ingaan op vragen over collectief ontslag en krijgen niet meer automatisch uitstel voor onderhandelingen. Dat meldt UWV. Een werkgever die bedrijfseconomisch ontslag wil doorvoeren, kan hiervoor een aanvraag indienen bij UWV. Hiervoor vult de werkgever drie formulieren in: A (gegevens werkgever), B […]

Aanvraagloket NOW-subsidie opent eerder en sluit later

Om werkgevers langer gelegenheid te geven om een aanvraag in te dienen voor de vijfde periode van de NOW, heeft UWV besloten het loket vervroegd open te stellen en later te sluiten. Het loket is vanaf donderdag 6 mei tot en met woensdag 30 juni 2021 geopend. In eerste instantie zou het loket geopend zijn […]

Publicatie van de rekenregels per 1 januari 2021

 Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe rekenregels gepubliceerd. Door de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2021 gaat ook het maximumdagloon omhoog. In de rekenregels per 1 januari 2021 (pdf) geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hoogte van het nieuwe maximumdagloon. Dit bedrag verandert mee met de […]

Nieuwsbrief oktober – BSN, elektrische auto, vrije ruimte WKR en meer..

In deze nieuwsbrief: Vermeld geen BSN op loonstroken en jaaropgaven; Elektrische auto van de zaak in 2021 minder voordelig; Vrije ruimte WKR benutten voor een onbelaste bonus; Belastingrente VPB niet terug naar 8%, maar naar 4%; Werkgeversverklaring vanwege corona 2 maanden geldig.

Gebruik IKB leidt tot lagere uitkering

Werknemers die gebruik maken van hun individueel keuzebudget (IKB) lopen het risico op een lagere uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Het UWV vindt daarom dat de werkgever hiervoor moet waarschuwen. Veel werkgevers maken gebruik van een individueel keuzebudget om een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden. Met een vast percentage van het loon kan de […]

Oude inlogmethode werkgeversportaal UWV gaat dicht

UWV waarschuwt werkgevers dat al begin 2020 de eerste organisaties worden afgesloten van de oude inlogmethode voor het werkgeversportaal. Heeft een organisatie nog geen eHerkenning geregeld, dan wordt het werkgeversportaal van UWV dus al heel snel volledig onbereikbaar. Veel werkgevers hebben de overstap naar eHerkenning nog niet gemaakt, terwijl dat per 1 november 2019 de enige […]

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks naar werknemer

Dit jaar betaalt het UWV de tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks aan de werknemer. Uw salarisadministratie hoeft hierin dus niets meer te doen.  Tegemoetkoming arbeidsongeschikten De tegemoetkoming is een compensatie voor de extra kosten die mensen maken door hun ziekte of handicap. Tot 2018 werd de tegemoetkoming uitbetaald aan u als werkgever, als de uitkering ook via […]

Kwart langdurig zieke werknemers vraagt WIA aan

Van de langdurig zieken in dienst bij een werkgever doet een kwart na 2 jaar ziekte een WIA-aanvraag bij UWV. Dit blijkt uit het nieuwste kennisverslag waarin UWV het langdurig ziekteverzuim bij kleine en grote bedrijven analyseert.  Als een werknemer 42 weken ziek is moet de werkgever dit melden aan UWV. Deze registratie geeft inzicht […]

Deze website maakt gebruik van cookies.