UWV-formulieren voor bedrijfseconomisch ontslag gewijzigd

De drie formulieren voor een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen zijn gewijzigd. Werkgevers moeten voortaan eerder ingaan op vragen over collectief ontslag en krijgen niet meer automatisch uitstel voor onderhandelingen. Dat meldt UWV.

Collectief ontslag

Een werkgever die bedrijfseconomisch ontslag wil doorvoeren, kan hiervoor een aanvraag indienen bij UWV. Hiervoor vult de werkgever drie formulieren in: A (gegevens werkgever), B (gegevens werknemer) en C (onderbouwing). In deze formulieren zijn nu een aantal zaken aangepast:

  • De vragen over collectief ontslag en het betrekken van de ondernemingsraad (tool) zijn verplaatst van deel C naar deel A. UWV kan daardoor eerder beoordelen of een werkgever aan de specifieke regels rond collectief ontslag en de medezeggenschap heeft voldaan.
  • De werkgever krijgt niet meer automatisch uitstel om te onderhandelen met werknemers over een beëindigingsovereenkomst (tool). Als de werkgever in de twee voorafgaande maanden al uitstel heeft gehad, is geen uitstel meer mogelijk. Hetzelfde geldt als de werkgever de regels voor collectief ontslag en medezeggenschap niet heeft gevolgd.
  • Voor mensen met een (visuele) handicap zijn de formulieren toegankelijker gemaakt. Door het gebruik van andere zinnen zijn de teksten beter te begrijpen via een spraakprogramma.

Sterke daling van aantal ontslagaanvragen zet door in 2022

Het aantal ontslagaanvragen is momenteel relatief laag. Sinds 2014 is het aantal ontslagaanvragen bij UWV sterk afgenomen als gevolg van economische vooruitgang en de invoering van de Wet werk en zekerheid. In 2020 vond er tijdelijk een omslag plaats door corona, maar vorig jaar zette de dalende trend weer door, zo meldde de instantie in het jaarverslag over 2021. Uit het Dashboard Ontslag blijkt bovendien dat het aantal aanvragen in 2022 nog verder omlaag is gegaan.

Bron: HR Rendement