Auto van de zaak vóór indiensttreding? Let op bijtelling.

Als een werkgever een nieuwe werknemer voordat hij in dienst komt alvast een auto ter beschikking stelt, krijgt de werkgever te maken met een vorm van de bijtelling voor privégebruik van de auto. Deze moet hij verwerken in de aangifte loonheffingen.

Op Forum Salaris, een online platform van de Belastingdienst (account nodig), is de handreiking over bijzondere situaties rondom de auto van de zaak uitgebreid. In deze informatie van de Belastingdienst komt de bijtelling van de auto van de zaak aan de orde bij het einde van de dienstbetrekking, arbeidsongeschiktheid en loopbaanonderbreking. De handreiking is nu uitgebreid met de situatie dat de werknemer een auto ter beschikking krijgt voor de aanvang van zijn dienstbetrekking. 

Privégebruik is loon in natura

Bij een auto van de zaak vóór indiensttreding is het privégebruik van de auto een voordeel dat voortvloeit uit de (toekomstige) dienstbetrekking. Het is loon in natura in de vorm van een bijtelling privégebruik auto (tool). De werkgever moet de bijtelling verwerken in de aangifte loonheffingen over het tijdvak waarin de auto ter beschikking is gesteld. De werkgever betaalt dan geen loon in geld, maar hij moet wel loonheffingen afdragen. Het bedrag dat hij moet inhouden, kan hij verhalen op de werknemer. Hij mag de loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) – als hij die inhoudt – verhalen op de werknemer, maar de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing ZVW niet. Hij kan er ook voor kiezen om het bedrag te bruteren. Hij rekent daarvoor het nettoloon om naar brutoloon.

Bron: HR Rendement