Oproepcontract of onvoorspelbaar werkpatroon en referentiedagen

Werkgevers moeten voor werknemers met een oproepcontract of een onvoorspelbaar werkpatroon vastleggen op welke dagen en tijdstippen ze verplicht zijn te werken.

De nieuwe wet Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden geldt sinds 1 augustus 2022. Wat betekent deze wet voor oproepkrachten en werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon?

Werkgevers moeten sinds 1 augustus 2022 voor werknemers met een oproepcontract of met een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon referentiedagen vastleggen. Referentiedagen zijn de dagen en tijdstippen waarop de werknemer verplicht kan worden te komen werken.

Oproepcontract

Van een oproepcontract is sprake als de werknemer alleen werkt als zijn werkgever hem oproept. Het loon van de werknemer is afhankelijk van het aantal uren waarvoor de werknemer wordt opgeroepen. Voor oproepcontracten geldt sinds 1 augustus 2022 het volgende:

  • De bestaande bescherming blijft ongewijzigd.
  • In aanvulling daarop moet de werkgever referentiedagen vastleggen; dit zijn de dagen en tijdstippen waarop de werknemer verplicht kan worden te komen werken.

Onvoorspelbaar werkpatroon

Werknemers met een contract dat niet voldoet aan de voorwaarden aan een oproepovereenkomst, maar waarin wel sprake is van een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon, hebben nu meer bescherming. Deze werknemers krijgen meer inzicht over de te werken dagen en tijdstippen. Voor deze contracten geldt sinds 1 augustus 2022 het volgende:

  • De werkgever moet referentiedagen vastleggen: de dagen en tijdstippen waarop de werknemer verplicht kan worden te komen werken.
  • Als de werknemer buiten deze dagen wordt ingedeeld, is de werknemer niet verplicht te komen werken.
  • De werknemer moet daarnaast, net als bij de oproepovereenkomst, minimaal vier dagen van tevoren helderheid te hebben over de dagen en tijdstippen waarop de werknemer moet werken.
  • Als de werknemer binnen de vier dagen wordt afgezegd, heeft de werknemer alsnog recht op loon. Hier geldt hetzelfde als bij een oproepovereenkomst.

Meer voorspelbare arbeidsrelatie

Het was al mogelijk voor de werknemer om te verzoeken om een wijziging van arbeidsduur, arbeidsplaats en werktijd. Hieraan is sinds 1 augustus de mogelijkheid toegevoegd om te vragen om een vorm van arbeid met meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Een werknemer met een oproepcontract kan nu bijvoorbeeld verzoeken om een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsduur.

Bron: Hoewerktnederland.nl, transparante arbeidsvoorwaarden