Nieuwsbrief augustus – Melanie van Gurp, studiekostenregeling, thuiswerkvergoeding bij 1 uur werken en gaat de ketenregeling weer op de schop?

Beste lezer,

Misschien zit de vakantie er alweer op of heb je het nog te goed? In ieder geval geen komkommernieuws. Er is weer genoeg nieuws te lezen vanaf jouw strandstoel of achter jouw computer. Melanie van Gurp stelt zich aan jullie voor. We hebben een voorbeeld studiekostenregeling en gaat de ketenregeling weer op de schop? Mochten jullie nieuwe medewerkers aannemen en deze krijgen een auto voor indiensttreding, let dan goed op de bijtelling. Alle ins en out lees je in deze nieuwsbrief.

Mijn vakantie staat nu voor de deur, dus ik wens jullie veel lees plezier en tot over een paar weken.

Met vriendelijke groet,

Evelien Walsh

P.S. Mocht je deze nieuwsbrief lezen en graag de volgende nieuwsbrief iets willen lezen over een bepaald onderwerp? Stuur gerust een berichtje.


In deze nieuwsbrief:


Even voorstellen – Melanie van Gurp

Mijn naam is Melanie van Gurp. Ik ben 29 jaar en woon in het centrum van Apeldoorn.

Sinds februari 2019 ben ik werkzaam als E-HRM Consultant bij Korento. Sinds januari dit jaar ben ik daarnaast ook Project- en Innovatiemanager. Binnen Korento werken we met meerdere softwarepakketten, waaronder Visma|Raet en AFAS. Ik focus mij volledig op de software van Visma|Raet. Ik vind het heel leuk om samen met de klant mee te denken waar kansen liggen om het HR-systeem nóg gebruiksvriendelijker te maken voor alle medewerkers. De afwisseling van klanten maakt dat geen dag hetzelfde is. Zo zit ik bij diverse zorginstanties en gemeenten, maar heb ik ook klanten in de zakelijke markt. Ondanks dat ik veel bij klanten op locatie werk, vind ik ook het leuk om te werken op ons nieuwe kantoor in Arnhem. Dan zie ik mijn collega’s weer die ik niet tegenkom bij klanten en delen we onze ervaringen en ideeën met elkaar.

Wanneer ik niet aan het werk ben, ga ik graag naar de sportschool. Naast krachttraining vind ik het ook heerlijk om te kickboksen. Op die manier kan ik mijn energie lekker kwijt! Daarnaast geniet ik van vrienden en familie om mij heen, houd ik van lezen en maak je mij blij met een goed glas wijn op het terras.

Ben je benieuwd wat ik voor jouw organisatie kan betekenen? Bel naar 06-39009794 of mail naar m.vangurp@korento.nl.


Voorbeeld studiekostenregeling

Per 1 augustus 2022 mogen de kosten van verplichte scholing niet meer ten laste van de werknemer komen, maar voor de kosten voor niet-verplichte scholing mag u nog wel afspraken maken over de kosten. Voldoet uw studieregeling niet aan de wettelijke eisen, dan kunt u daar geen beroep (meer) op doen. Gebruik dit reglement om een studiekostenregeling aan uw personeelshandboek toe te voegen. Een voorbeeld reglement kun je ook opvragen bij Korento.Gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten ook bij 1 uur thuiswerken

Ook als een werknemer maar 1 uur thuiswerkt, geldt een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten van € 2 per dag.

Sinds 1 januari 2022 geldt een gerichte vrijstelling van € 2 per dag voor thuiswerkkosten. Welke stelling hierover is juist?

  1. Een werknemer werkt 1 uur thuis. Hij ontvangt geen reiskostenvergoeding voor deze dag. Er geldt een gerichte vrijstelling van € 2 voor thuiswerkkosten.
  2. Een werknemer werkt 4 uur thuis en 4 uur op kantoor. Er geldt een vrijstelling voor thuiswerkkosten en voor reiskosten naar kantoor.
  3. Een werknemer werkt 4 uur thuis en 4 uur bij een klant. Dit is geen vaste werkplek. Je moet kiezen of je de vrijstelling voor thuiswerkkosten of voor reiskosten toepast.

De eerste stelling is juist.

Stelling 1 – gerichte vrijstelling

Hoeveel uur op een dag een werknemer thuiswerkt, is niet van belang. Ook als een werknemer maar 1 uur thuiswerkt, geldt een gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten van € 2 per dag.

Stelling 2 – niet twee vrijstellingen

Je mag voor dezelfde werkdag niet tegelijkertijd de vrijstelling voor thuiswerkkosten en de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding naar de vaste werkplek toepassen. Je kiest dan één vrijstelling.

De vergoeding die niet gericht is vrijgesteld, mag je aanwijzen als eindheffingsloon. Deze komt dan ten laste van de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80 procent eindheffing verschuldigd.

Stelling 3 – geen vaste werkplek

De klant is geen vaste werkplek voor de werknemer. Je mag daarom voor dezelfde werkdag tegelijkertijd de vrijstelling voor thuiswerkkosten en de vrijstelling voor een reiskostenvergoeding toepassen.

Bron: Forum Salaris


Auto van de zaak vóór indiensttreding? Bijtelling!

Als een werkgever een nieuwe werknemer voordat hij in dienst komt alvast een auto ter beschikking stelt, krijgt de werkgever te maken met een vorm van de bijtelling voor privégebruik van de auto. Deze moet hij verwerken in de aangifte loonheffingen.

Op Forum Salaris, een online platform van de Belastingdienst (account nodig), is de handreiking over bijzondere situaties rondom de auto van de zaak uitgebreid. In deze informatie van de Belastingdienst komt de bijtelling van de auto van de zaak aan de orde bij het einde van de dienstbetrekking, arbeidsongeschiktheid en loopbaanonderbreking. De handreiking is nu uitgebreid met de situatie dat de werknemer een auto ter beschikking krijgt voor de aanvang van zijn dienstbetrekking. 

Privégebruik is loon in natura

Bij een auto van de zaak vóór indiensttreding is het privégebruik van de auto een voordeel dat voortvloeit uit de (toekomstige) dienstbetrekking. Het is loon in natura in de vorm van een bijtelling privégebruik auto (tool). De werkgever moet de bijtelling verwerken in de aangifte loonheffingen over het tijdvak waarin de auto ter beschikking is gesteld. De werkgever betaalt dan geen loon in geld, maar hij moet wel loonheffingen afdragen. Het bedrag dat hij moet inhouden, kan hij verhalen op de werknemer. Hij mag de loonbelasting/premie volksverzekeringen en bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) – als hij die inhoudt – verhalen op de werknemer, maar de premies werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing ZVW niet. Hij kan er ook voor kiezen om het bedrag te bruteren. Hij rekent daarvoor het nettoloon om naar brutoloon.Ketenregeling: nu nog met tussenpoos

Ketenregeling weer op de schop? Verdwijnt de tussenpoos? Voorlopig is er nog niets aan de hand. Wat zijn de huidige regels met betrekking tot de ketenregeling?

Het kabinet wil voorkomen dat structureel werk in permanente tijdelijkheid wordt ingevuld. Daarom vindt het kabinet het van belang om draaideurconstructies bij tijdelijk werk te voorkomen en zo voor werknemers het perspectief op een contract voor onbepaalde tijd te vergroten.

Na tussenpoos weer bij dezelfde werkgever

Uit de evaluatie van de Wet werk en zekerheid (Wwz) blijkt dat 14 procent van de werkgevers aangeeft gebruik te maken van periodes tussen tijdelijke contracten van minimaal zes maanden. Bij dergelijke tussenpozen begint weer een nieuwe keten van tijdelijke contracten (bij seizoenswerk geldt bij cao een tussenpoos van ten minste 3 maanden). Dit betekent dat bij deze groep werkgevers toch kans is op een ‘draaideurconstructie’ waarbij een werknemer na de tussenpoos weer opnieuw op een tijdelijk contract aan het werk komt bij dezelfde werkgever, al dan niet via opvolgend werkgeverschap.

Onderdeel van keten

Het kabinet vindt dit ongewenst en wil daarom regelen dat een ‘keten’ van contracten niet opnieuw begint na een tussenperiode, maar dat al het voorgaande werk onderdeel is van de ‘keten’. Wel werkt het kabinet een administratieve vervaltermijn uit.

Het kabinet onderzoekt nog een aparte regeling voor de onderbrekingstermijn voor seizoenswerk.

Voor scholieren en studenten met een bijbaan blijft wel een onderbrekingstermijn van 6 maanden bestaan, om hun toegang tot de arbeidsmarkt niet te beperken, aangezien het hier – zoals ook bij de uitzondering voor oproepcontracten – om bijbanen gaat.

Bron: HR Rendement