Aanvraagloket NOW-subsidie opent eerder en sluit later

Om werkgevers langer gelegenheid te geven om een aanvraag in te dienen voor de vijfde periode van de NOW, heeft UWV besloten het loket vervroegd open te stellen en later te sluiten. Het loket is vanaf donderdag 6 mei tot en met woensdag 30 juni 2021 geopend.

In eerste instantie zou het loket geopend zijn van 17 mei tot en met 13 juni 2021. UWV hoopt met de uitbreiding van de aanvraagtermijn van de ‘vijfde periode NOW’ – de regeling voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden april tot en met juni 2021 – werkgevers te helpen die sneller een tegemoetkoming nodig hebben en daarnaast werkgevers de gelegenheid te geven langer na te denken of zij een aanvraag willen indienen. De aanvraag verloopt via de site van UWV. In de vijfde periode gelden dezelfde percentages (artikel) als in de vierde periode van de NOW.

74.000 toekenningen in vierde periode NOW           

Uit een door UWV gepubliceerde factsheet (pdf) blijkt dat ongeveer 74.000 aanvragen toegekend zijn voor de vierde periode NOW. Ruim 3.000 aanvragen zijn afgewezen omdat deze niet aan de voorwaarden voldeden. Het gros van de toekenningen (ruim 45.000) was voor organisaties die actief zijn in de horeca en catering, detailhandel of overige commerciële dienstverlening. Het totaal aan tot nu toe uitgekeerde voorschotten voor deze periode bedraagt € 2,1 miljard. UWV verwacht dat dit uiteindelijk uitkomt op een bedrag van € 3,2 miljard. Met het verwachte voorschotbedrag van de vierde periode komt het totaal aan toegekende voorschotten uit op € 18,3 miljard. De eerste periode NOW was goed voor € 7,9 miljard (139.500 toekenningen), periode twee kwam uit op € 4,3 miljard (63.500 toekenningen) en periode drie kostte € 2,8 miljard (77.000 toekenningen).

Gevolgen corona voor werkgelegenheid beperken

De NOW – de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid – is onderdeel van het coronabeleid van het demissionair kabinet. De tegemoetkoming voor werkgevers die door de coronacrisis een omzetverlies van minimaal 20% hebben geleden over een periode van drie maanden, heeft als doel de gevolgen van corona voor de werkgelegenheid zo beperkt mogelijk te houden. 

Bron: HR Rendement