Werkgever moet waarschuwen voor vervallen vakantiedagen

Per 1 juli 2021 vervallen in principe de wettelijke vakantiedagen die werknemers in 2020 hebben opgebouwd. De werkgever is verplicht om werknemers op die vervaltermijn te wijzen en ze de kans te geven om de vakantiedagen nog wel te benutten.

verlof

Informeert de werkgever niet op tijd of onduidelijk over de vervaltermijn (infographic), dan behoudt de werknemer zijn recht op de nog niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen na afloop van de vervaltermijn. Deze wettelijke vakantiedagen verjaren in dat geval pas vijf jaar na het jaar van opbouw, net als bovenwettelijke vakantiedagen. Dat is in rechtspraak besloten. Door de coronacrisis hebben veel werknemers een groot aantal dagen over. Door reisbeperkingen en het thuiswerken waren mensen aan huis gebonden, waardoor de noodzaak om vrije dagen op te nemen door veel werknemers niet gevoeld zal zijn. Ook zijn er sectoren die door corona helemaal dicht waren. De ophoping van vakantiedagen maakt het nu extra belangrijk om er werk van te maken.

Schriftelijke herinnering sturen over vervaltermijn vakantiedagen

Als de werkgever werknemers niet schriftelijk heeft gewaarschuwd voor de naderende vervaltermijn, doet hij er goed aan dit alsnog te doen. Heeft de werkgever de werknemers al wel gewaarschuwd, dan kan hij overwegen ze nogmaals via de mail te herinneren aan de wettelijke vervaltermijn. Door werknemers te laten bevestigen dat ze het bericht hebben ontvangen, kan de werkgever achteraf bewijzen dat hij hen tijdig op de hoogte heeft gesteld. Een werknemer die zijn wettelijke dagen toch niet op tijd opneemt, kan dan worden geacht hier bewust afstand van te hebben gedaan (al kan bij arbeidsongeschiktheid de situatie complexer zijn). Wettelijke vakantiedagen tussentijds uitbetalen of verrekenen met ziektedagen, is niet toegestaan.

Werknemer niet dwingen om vakantiedagen op te nemen

De werkgever kan werknemers in principe niet verplichten om vakantiedagen weg te werken. Wel kan hij het aantrekkelijk maken, bijvoorbeeld door werk bij de werknemer weg te nemen, zodat hij de vrijheid ervaart om uren op te nemen. Uiteraard vraagt dit om goede interne afstemming, waarbij voor leidinggevenden een belangrijke rol is weggelegd.
Wettelijk gezien mag de werkgever collectieve vakantiedagen aanwijzen, maar dit moet in de cao of arbeidsovereenkomst geregeld zijn. Vaak is de vrijdag na Hemelvaart een geschikte ‘kandidaat’. Dit jaar valt Koningsdag op een dinsdag, dus ook maandag 26 april kan een goede optie zijn. Bij een bedrijfsregeling is wel een akkoord van de werknemers nodig. Dit ad hoc regelen is daarom lastig.

Bron: HR rendement