UWV biedt werkgevers betere arbeidsmarktinformatie

Om werkgevers en werkzoekenden beter te bedienen, is eind maart de vernieuwde website werk.nl/arbeidsmarktinformatie live gegaan. Op de site wordt voor werkgevers en werkzoekenden snel en eenvoudig inzichtelijk gemaakt wat er speelt op de arbeidsmarkt.

Nederland is onderverdeeld in 35 arbeidsmarktregio’s, waarbinnen UWV samenwerkt met gemeenten om werkgevers en werkzoekenden zo goed mogelijk te bedienen. Op de website van UWV hebben alle regio’s een eigen pagina. Hier is behalve de landelijke, sectorale en beroepeninformatie, belangrijke arbeidsmarktinformatie over de betreffende regio terug te vinden.

Interactieve arbeidsmarktdashboards

De website is ingericht met negen verschillende interactieve arbeidsmarktdashboards waarop door middel van selecties ingezoomd kan worden op relevante informatie. Voor werkgevers is dit interessant omdat aan de hand van criteria een selectie gemaakt kan worden in zaken als het aantal vacatures en het aantal geregistreerde werkzoekenden. Zo is in het dashboard Spanningsindicator onder andere per regio te vinden hoeveel vacatures er openstaan en hoeveel kortdurend werkzoekenden er zijn om die vacatures eventueel mee te vervullen. Naast deze gegevens is er informatie te vinden over kansen, ontwikkelingen en achtergronden binnen de verschillende regio’s.

Dashboards worden maandelijks bijgewerkt

Ten slotte is het aantal ontslagaanvragen vindbaar. Van alle ontslagaanvragen die bij UWV binnenkomen, wordt maandelijks een analyse gemaakt. De resultaten verwerkt het instituut in een dashboard. Zo is per periode, sector, arbeidsmarktregio of provincie terug te vinden wat de ontwikkelingen op ontslaggebied zijn, zowel op werkgevers- als werknemersniveau. UWV werkt alle dashboards maandelijks bij, waardoor de informatie up-to-date is en het een goede manier is om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Meer inzicht nodig door coronacrisis

De coronacrisis heeft de arbeidsmarkt veranderd, waardoor er behoefte is aan meer inzichten. Wat de gevolgen zijn, waar die het grootst zijn, maar ook waar en in welke beroepen de beste kansen liggen. Uit onderzoek van UWV onder 2.800 werkgevers blijkt dat de gevolgen regionaal en sectoraal sterk verschillen, maar dat er wel een verband bestaat tussen deze twee. Zo is het baanverlies in de regio Amsterdam het grootst, wat te verklaren is door de door coronamaatregelen hard geraakte horeca- en cultuursector. Werkgevers verwachten voor de komende jaren aanhoudende problemen met de invulling van bepaalde functies, voornamelijk die van vakmensen in de zorg, techniek, ICT en het onderwijs.

Bron: HR Rendement