Slaapklachten door corona lijken toe te nemen

Corona en de lockdown blijken een negatieve invloed te hebben op de kwaliteit van slaap. Vooral mensen in contactberoepen met een grote kans op besmetting ondervinden hier de gevolgen van. Dit blijkt uit Belgisch universitair onderzoek.

De Belgische respondenten hadden meer slapeloosheidsklachten dan tijdens een eerder onderzoek tijdens de eerste lockdown. Het percentage dat symptomen rapporteerde, was toegenomen van 19% naar 29%. En dat is bovendien een stuk hoger dan de 7-8% die slapeloosheidsklachten meldde toen de wereld nog niet van corona (tool) gehoord had. Alle soorten klachten worden gemeld, van slecht inslapen via tussendoor wakker worden tot veel eerder ontwaken dan normaal. Ook het dagritme lijkt door corona te veranderen: men gaat later naar bed en staat later op. Verder rapporteerden respondenten vaker stress-symptomen als nachtmerries en een grotere behoefte aan mentale en fysieke rust. Dit speelde vooral bij respondenten in de werkzame leeftijd, tussen de 25-64 jaar. Deelnemers die ook nog eens een grote kans op besmetting hadden vanwege hun beroep, meldden de meeste slaapklachten.  

Hoeveelheid klachten bijna verdrievoudigd 

Onderzoekers van de VU Brussel ondervroegen ruim 3.200 Belgische respondenten. De resultaten geven daarom natuurlijk allereerst de Belgische situatie weer, maar het is aannemelijk dat zij voor veel Nederlanders ook op zullen gaan. Het onderzoek was een vervolg op eerder onderzoek tijdens de eerste lockdown. Dit was internationaal van opzet en wees uit dat de hoeveelheid slapeloosheidsklachten destijds bijna verdrievoudigd was ten opzichte van de situatie in het pre-coronatijdperk.

Bron: HR rendement