Is Goede Vrijdag een vrije dag?

Elk jaar bij de start van de astronomische lente en voor aanvang van alle voorjaarsfeestdagen is het een terugkerende vraag: is Goede Vrijdag een officiële feestdag? En als het een officiële feestdag is, hebben werknemers vrij met behoud van loon of moeten zij werken?

Goede Vrijdag is een officieel door de Rijksoverheid erkende feestdag. Een veelgehoord misverstand is dat een officiële feestdag voor werknemers automatisch een wettelijk bepaalde vrije dag betekent. Er is namelijk geen wet waarin is vastgelegd welke feestdagen vrije dagen zijn. Dit kan ook niet omdat het in sommige sectoren – zoals bijvoorbeeld de zorg – onvermijdelijk kan zijn op een feestdag te werken. De hoofdregel is dat Goede Vrijdag geen recht geeft op een vrije dag, tenzij in de cao, de arbeidsovereenkomst of het arbeidsvoorwaardenreglement andere afspraken staan.

Afspraken in cao of arbeidsovereenkomst leidend

Veel werknemers moeten op Goede Vrijdag gewoon aan het werk. Staat het zwart-op-wit dat werknemers vrij zijn op Goede Vrijdag, dan moet de werkgever ook het loon doorbetalen. Of er toeslagen of andere regelingen gelden voor het werken op feestdagen, staat ook in de cao of arbeidsovereenkomst en verschilt mogelijk per feestdag. Zo zijn toeslagen op bijvoorbeeld Hemelvaartsdag meer gangbaar dan op Goede Vrijdag. Bovendien worden er in steeds meer cao’s niet alleen afspraken gemaakt over de christelijke feestdagen, maar ook over bijvoorbeeld islamitische feesten. Gezien de verschillende afspraken is het bij twijfel goed om te controleren hoe het in de cao vastgelegd is. Is een cao-bepaling over feestdagen onduidelijk, dan kan een cao-partij of cao-commissie zich hierover uitspreken. 

Goede Vrijdag als verplichte vrije dag aanwijzen

Geldt er voor een organisatie geen cao of staat er in de cao niets over het vrij geven op Goede Vrijdag of andere feestdagen, dan heeft de werkgever op dit vlak in principe geen verplichtingen tegenover werknemers (op voorwaarde dat er niets anders is afgesproken). Wel kan een werknemer op Goede Vrijdag zelf een vakantiedag opnemen. Ook kunnen werkgevers Goede Vrijdag als verplichte vrije dag (tool) aanwijzen. Voor alle werknemers die normaal gesproken op deze vrijdag zouden werken, wordt dan verplicht één dag van het vakantiesaldo afgeschreven. Voor deze maatregel moet de werkgever wel toestemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hebben.

Bron: HR Rendement