Wat als goedkeuring vaste reiskostenvergoeding eindigt?

Aan werknemers die tijdens de coronacrisis thuiswerken en daardoor een veranderd reispatroon hebben, mag de werkgever onder voorwaarden de onbelaste reiskostenvergoeding blijven uitbetalen. Deze goedkeuring loopt in ieder geval tot 1 april 2021. Wat zijn de gevolgen als de goedkeuring per die datum eindigt?

Sinds het begin van de coronacrisis geldt een goedkeuring van het ministerie van Financiën die ervoor zorgt dat een werkgever geen gevolgen hoeft te verbinden aan een veranderd reispatroon van de werknemer die veel meer thuiswerkt door de coronamaatregelen. Op dit moment geldt de goedkeuring in ieder geval tot 1 april 2021, en het is op dit moment nog niet bekend of de goedkeuring wordt verlengd of vervalt. De werkgever mag daardoor blijven uitgaan van de feiten waarop de onbelaste vaste vergoeding van reiskosten is gebaseerd. Voorwaarde is wel dat het een vaste reiskostenvergoeding betreft die al vóór 13 maart 2020 door de werkgever is toegekend. 

Reiskosten van thuiswerkers onbelast blijven vergoeden

Als de goedkeuring per 1 april 2021 eindigt, heeft een werkgever nog drie mogelijkheden om de reiskosten van thuiswerken onbelast te blijven vergoeden. De eerste optie is het in kaart brengen van de (veranderde) reispatronen van de werknemers. Hierbij moet de werkgever op individueel niveau gaan kijken of een werknemer nog voldoet aan de 36 weken- of 128 dageneis om in aanmerking te komen voor de vaste onbelaste vergoeding. De tweede mogelijkheid is om de daadwerkelijk gereisde dagen van werknemers te vergoeden. Een derde mogelijkheid is om de reiskostenvergoeding die niet aan de voorwaarden voor de gerichte vrijstelling voldoet, aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Dit zou een dure aangelegenheid kunnen worden, want bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Bron: HR Rendement