Nieuwsbrief december – SinterKerst, nieuwe auto’s, feestdagen 2023 en de definitieve belastingtarieven 2023.

Beste lezer, De feestdagen staan voor de deur. Een gezellige, warme periode met familie en vrienden. In deze beknopte nieuwsbrief is er kort wat te lezen over enkele Korento activiteiten, zoals SinterKerst en het nieuwe wagenpark. Daarnaast nog twee artikelen over de feestdagen 2023 en de belastingtarieven die voor 2023 bekend zijn.  Ik wil jullie […]

Nieuwsbrief november – Onbelaste thuiswerkvergoeding, kerstpakket in de loonheffing, hybride warmtepomp met vakantiedagen betalen en Pauline stelt zich voor.

Beste lezer, Langzaam gaan we alweer richting het einde van het jaar. Voor de één eindejaarsdrukte, voor de ander een mooi moment om alles bij te werken en na te denken over 2023. In deze nieuwsbrief vertel ik jullie meer over het gezicht achter Korento: Marion Westerbeek, hoe het zit met de WW-premie tijdens korte […]

Nieuwsbrief oktober – Het gezicht achter Korento, vacatures, WW-premie, WKR en meer nieuws!

Beste lezer, Langzaam gaan we alweer richting het einde van het jaar. Voor de één eindejaarsdrukte, voor de ander een mooi moment om alles bij te werken en na te denken over 2023. In deze nieuwsbrief vertel ik jullie meer over het gezicht achter Korento: Marion Westerbeek, hoe het zit met de WW-premie tijdens korte […]

Werktijdverkorting nu ook mogelijk door coronavirus

Organisaties die door het coronavirus tijdelijk minder werk hebben voor hun werknemers vallen nu ook onder de regeling werktijdverkorting. Hierdoor kunnen werkgevers voor hun werknemers een tijdelijke WW-uitkering voor de niet-gewerkte uren ontvangen. De regeling werktijdverkorting\ is bedoeld voor organisaties die vanwege buitengewone omstandigheden tijdelijk de werktijd van hun werknemers moeten verkorten. Het gaat om bijzondere […]

Maandfactuur eigenrisicodragers voor de WW 8% duurder

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Werkloosheidswet (WW) betalen vanaf januari 2020 de kosten voor de vakantiebijslag via de maandelijkse factuur van UWV. De maandelijkse kosten worden daardoor 8% hoger. Tegelijkertijd kunnen werkgevers een factuur verwachten voor het opgebouwde vakantiegeld over 2019. Sinds januari 2020 moeten eigenrisicodragers voor de Werkloosheidswet (WW) elke maand een hoger bedrag betalen […]