Nieuwsbrief december – SinterKerst, nieuwe auto’s, feestdagen 2023 en de definitieve belastingtarieven 2023.

Beste lezer,

De feestdagen staan voor de deur. Een gezellige, warme periode met familie en vrienden. In deze beknopte nieuwsbrief is er kort wat te lezen over enkele Korento activiteiten, zoals SinterKerst en het nieuwe wagenpark. Daarnaast nog twee artikelen over de feestdagen 2023 en de belastingtarieven die voor 2023 bekend zijn. 

Ik wil jullie bedanken voor het afgelopen jaar. Hopelijk hebben jullie met plezier deze nieuwsbrieven gelezen en zijn jullie er wat wijzer op geworden. Hele fijne feestdagen gewenst. 

Tot in 2023! 

Met vriendelijke groet,

Evelien Walsh

In deze nieuwsbrief:


SinterKerst bij Korento

Vorige week vierde we SinterKerst bij Korento. We trokken lootjes, maakte leuke gedichten voor elkaar en hebben heerlijk gegeten. Iedereen heeft wat lekkers meegenomen.

Zie hieronder enkele foto’s.


Een nieuw wagenpark zorgt voor blije gezichten

Eerder hebben jullie Diana Driessen haar nieuwe auto al kunnen bewonderen. Afgelopen week waren er 5 andere collega’s aan de beurt voor het ontvangen van zijn of haar nieuwe auto. Diana (Broekhuizen), Marianne, Melanie en Frank mochten hun nieuwe auto ophalen. Evelien volgde een paar dagen later.

Bij binnenkomst stonden er vier nieuwe auto’s onder doeken gehuld. We werden goed ontvangen door De Waal in Tiel. Een kopje koffie of thee, een gezellig praatje en daarna was het tijd om de auto’s te bekijken.

Onze collega’s mochten zelf hun auto samenstellen. Het was de afgelopen weken het meest besproken onderwerp op kantoor. Jullie hoefde maar binnen te lopen op ons kantoor of het ging over velgen, banden, snelheden en natuurlijk de levertijden.. Sommige collega’s dienen helaas nog even (variërend tussen een paar weken en een paar maanden) geduld te hebben.

Heel veel veilige kilometers gewenst collega’s!

Zie hieronder voor een kleine sfeerimpressie.


Wanneer vallen de feestdagen in 2023?

Het einde van het jaar nadert en de feestdagen staan voor de deur. Naast alle hectiek van de laatste deadlines nog halen, beantwoorden van berichten die zijn blijven liggen, het opschonen van de mailbox en andere administratieve klusjes, is het belangrijk om ook vooruit te kijken naar het komende jaar. Hieronder alvast de feestdagen van 2023.

Of iets een nationale of officiële feestdag is, zegt in principe niets over of een werknemer die dag moet werken. Er is geen wet waarin staat dat bepaalde feestdagen altijd vrije dagen zijn voor werknemers. Dat is een afspraak die in de cao of in het personeelsreglement van een organisatie moet zijn vastgelegd. In de praktijk is vaak geregeld dat werknemers een toeslag krijgen als ze op een officiële feestdag moeten werken.

Feestdagen uit de Algemene termijnenwet

De wettelijke feestdagen volgens de Algemene termijnenwet zijn in 2023 als volgt:

  • Nieuwjaarsdag: zondag 1 januari 2023
  • Goede Vrijdag: vrijdag 7 april 2023
  • Pasen (eerste en tweede Paasdag): zondag 9 en maandag 10 april 2023
  • Koningsdag: donderdag 27 april 2023
  • Bevrijdingsdag: vrijdag 5 mei 2023
  • Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
  • Pinksteren (eerste en tweede Pinksterdag): zondag 28 mei en maandag 29 mei 2023
  • Kerstmis (eerste en tweede Kerstdag): maandag 25 en dinsdag 26 december 2023

Steeds vaker afspraken over andere feestdagen in cao

Waarschijnlijk heeft een organisatie ook te maken met andere feesten, zoals het islamitische Suikerfeest (Eid al-Fitr, maandag 21 april 2023) of hindoeïstische Lichtjesfeest (Divali, zondag 12 november 2023). In steeds meer cao’s zijn niet alleen meer afspraken gemaakt over de christelijke feestdagen.

Veel te regelen rondom feestdagen en werk

Een feestdag vormt voor veel werknemers een welkom rustmoment van hun dagelijkse werk, maar voor organisaties is het soms een waar hoofdpijndossier. Er is van alles wat werkgevers en leidinggevenden moeten regelen met betrekking tot feestdagen, zoals parttimers compenseren voor feestdagen die op hun vaste vrije dag vallen en bepalen hoe het kerstpakket fiscaal gezien het voordeligst (tool) kan worden geregeld. Rendement heeft alle aandachtspunten verzameld in de toolbox Zorg voor goede afspraken over feestdagen en werk.


Belastingtarieven 2023 zijn definitief

De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag groen licht gegeven voor de belastingplannen van het kabinet voor 2023. Dit betekent dat de tarieven voor de inkomsten- en loonbelasting, de vennootschapsbelasting (VPB) en de schenk- en erfbelasting definitief vaststaan. Een overzicht.

De Tweede Kamer heeft medio november al ingestemd met het belastingpakket van het kabinet. Vandaag heeft ook een ruime meerderheid van de Eerste Kamer vóór de plannen gestemd. Alleen Partij voor de Dieren, Fractie-Frentrop, Fractie-Otten en Forum voor Democratie hebben tegen gestemd. De plannen omvatten niet alleen het Belastingplan 2023, maar onder meer ook de Overbruggingswet voor box 3 van de inkomstenbelasting.

WKR, thuiswerkvergoeding en kilometervergoeding

Nu ook de Eerste Kamer akkoord is, kunnen de eerder aangekondigde fiscale plannen voor 2023 ook in werking treden. Dat geldt dus onder voor de extra verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Die gaat naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Ook de onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt, naar € 2,15 per thuiswerkdag. Bovendien gaat voor het eerst sinds 2006 de onbelaste kilometervergoeding omhoog, van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En over stijgen gesproken: het minimumloon klimt met ruim 10% vanaf 1 januari 2023.

Tarief eerste schijf inkomstenbelasting daalt licht

Met het akkoord van de Eerste Kamer staan de tarieven voor de inkomsten- en loonbelasting voor 2023 nu definitief vast. Het tarief in de eerste schijf daalt licht, van 37,07% in 2022 naar 36,93% in 2023. Ook wordt de eerste schijf langer. Het 36,93%-tarief geldt tot een inkomen van € 73.031, tegen € 69.398 dit jaar. Boven deze grens blijft het tarief gelijk: 49,5%. Een tabel met alle tarieven voor de inkomsten- en loonbelasting en de opbouw daarvan vindt u hier.

VPB-tarief stijgt, ingreep gebruikelijk loon dga

Voor VPB-plichtige ondernemingen geldt dat zij in 2023 zeer waarschijnlijk een hogere VPB-rekening voor hun kiezen krijgen. Het lage tarief gaat in één klap van 15% naar 19% en bovendien geldt dit tarief nog maar tot een winst van € 200.000. Dit jaar ligt de grens nog op € 395.000.
Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen zich opmaken voor meer discussies over het zogeheten gebruikelijk loon. Nu bestaat er nog een zogeheten doelmatigheidsmarge, maar die verdwijnt per 2023. Die ingreep leidt er kort gezegd toe dat dga’s een hoger loon zullen moeten opgeven in de loonaangifte. Ook start de aanpak van zogeheten excessieve leningen van dga’s bij hun eigen bv. Want ook daarmee heeft de Eerste Kamer vandaag ingestemd.

Moties over IACK en giften aan ANBI’s

Bij de stemmingen heeft de Eerste Kamer ook een aantal moties aangenomen. Eén daarvan verzoekt het kabinet om alsnog met voorstellen te komen voor een ‘redelijke overgangsregeling’ voor het afschaffen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Deze korting verdwijnt voor nieuwe gevallen met ingang van 2025. Volgens de motie moet het kabinet bij de Voorjaarsnota 2023 met een voorstel voor een overgangsregeling komen. Daarnaast is er een motie aangenomen die het kabinet verzoekt om meer onderzoek te doen naar de voorgenomen aftopping van periodieke giften aan zogeheten ANBI’s. Dat zou aan het licht moeten brengen welke ANBI’s getroffen worden door deze inperking. Verder heeft een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met een motie die het kabinet vraagt om te bekijken of fiscale belemmeringen voor giften vanuit een vennootschap aan een ANBI weggenomen kunnen worden.

Bron: HR Rendement


Hele fijne feestdagen!

Namens alle collega’s van Korento wensen wij jullie hele fijne feestdagen en een spetterend 2023. 

Tot in het nieuwe jaar!