Belastingtarieven 2023 zijn definitief

De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag groen licht gegeven voor de belastingplannen van het kabinet voor 2023. Dit betekent dat de tarieven voor de inkomsten- en loonbelasting, de vennootschapsbelasting (VPB) en de schenk- en erfbelasting definitief vaststaan. Een overzicht.

De Tweede Kamer heeft medio november al ingestemd met het belastingpakket van het kabinet. Vandaag heeft ook een ruime meerderheid van de Eerste Kamer vóór de plannen gestemd. Alleen Partij voor de Dieren, Fractie-Frentrop, Fractie-Otten en Forum voor Democratie hebben tegen gestemd. De plannen omvatten niet alleen het Belastingplan 2023, maar onder meer ook de Overbruggingswet voor box 3 van de inkomstenbelasting.

WKR, thuiswerkvergoeding en kilometervergoeding

Nu ook de Eerste Kamer akkoord is, kunnen de eerder aangekondigde fiscale plannen voor 2023 ook in werking treden. Dat geldt dus onder voor de extra verruiming van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Die gaat naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Ook de onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt, naar € 2,15 per thuiswerkdag. Bovendien gaat voor het eerst sinds 2006 de onbelaste kilometervergoeding omhoog, van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. En over stijgen gesproken: het minimumloon klimt met ruim 10% vanaf 1 januari 2023.

Tarief eerste schijf inkomstenbelasting daalt licht

Met het akkoord van de Eerste Kamer staan de tarieven voor de inkomsten- en loonbelasting voor 2023 nu definitief vast. Het tarief in de eerste schijf daalt licht, van 37,07% in 2022 naar 36,93% in 2023. Ook wordt de eerste schijf langer. Het 36,93%-tarief geldt tot een inkomen van € 73.031, tegen € 69.398 dit jaar. Boven deze grens blijft het tarief gelijk: 49,5%. Een tabel met alle tarieven voor de inkomsten- en loonbelasting en de opbouw daarvan vindt u hier.

VPB-tarief stijgt, ingreep gebruikelijk loon dga

Voor VPB-plichtige ondernemingen geldt dat zij in 2023 zeer waarschijnlijk een hogere VPB-rekening voor hun kiezen krijgen. Het lage tarief gaat in één klap van 15% naar 19% en bovendien geldt dit tarief nog maar tot een winst van € 200.000. Dit jaar ligt de grens nog op € 395.000.
Directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) kunnen zich opmaken voor meer discussies over het zogeheten gebruikelijk loon. Nu bestaat er nog een zogeheten doelmatigheidsmarge, maar die verdwijnt per 2023. Die ingreep leidt er kort gezegd toe dat dga’s een hoger loon zullen moeten opgeven in de loonaangifte. Ook start de aanpak van zogeheten excessieve leningen van dga’s bij hun eigen bv. Want ook daarmee heeft de Eerste Kamer vandaag ingestemd.

Moties over IACK en giften aan ANBI’s

Bij de stemmingen heeft de Eerste Kamer ook een aantal moties aangenomen. Eén daarvan verzoekt het kabinet om alsnog met voorstellen te komen voor een ‘redelijke overgangsregeling’ voor het afschaffen van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Deze korting verdwijnt voor nieuwe gevallen met ingang van 2025. Volgens de motie moet het kabinet bij de Voorjaarsnota 2023 met een voorstel voor een overgangsregeling komen. Daarnaast is er een motie aangenomen die het kabinet verzoekt om meer onderzoek te doen naar de voorgenomen aftopping van periodieke giften aan zogeheten ANBI’s. Dat zou aan het licht moeten brengen welke ANBI’s getroffen worden door deze inperking. Verder heeft een meerderheid van de Eerste Kamer ingestemd met een motie die het kabinet vraagt om te bekijken of fiscale belemmeringen voor giften vanuit een vennootschap aan een ANBI weggenomen kunnen worden.

Bron: HR Rendement