Maandfactuur eigenrisicodragers voor de WW 8% duurder

UWV, inlogWerkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Werkloosheidswet (WW) betalen vanaf januari 2020 de kosten voor de vakantiebijslag via de maandelijkse factuur van UWV. De maandelijkse kosten worden daardoor 8% hoger. Tegelijkertijd kunnen werkgevers een factuur verwachten voor het opgebouwde vakantiegeld over 2019.

Sinds januari 2020 moeten eigenrisicodragers voor de Werkloosheidswet (WW) elke maand een hoger bedrag betalen aan UWV. De kosten voor de vakantiebijslag staan namelijk voortaan op die maandfactuur. Die wordt daardoor 8% duurder. De factuur per jaar is komen te vervallen, maar tegelijk met de factuur van januari stuurt UWV wel nog een eenmalige eindafrekening voor het opgebouwde vakantiegeld over 2019.

Geen maandelijkse WW-premie verschuldigd

Alleen werkgevers in de sector Overheid en Onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de WW. Andere werkgevers kunnen geen eigenrisicodrager voor de WW zijn, zij kunnen de keuze voor eigenrisicodragerschap alleen maken voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW).
Een eigenrisicodrager voor de WW betaalt geen WW-premie via de aangifte loonheffingen. De keerzijde van de medaille is dat UWV als een werknemer werkloos wordt de WW-uitkering aan de werkgever doorbelast. De werkgever stopt pas met betalen als de uitkering stopt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de ex-werknemer nieuw werk vindt of ziek wordt. De oorspronkelijke WW-uitkering kan op een later moment wel weer herleven. Dan krijgt de werkgever opnieuw elke maand een factuur van UWV.

Voorwaarden voor het betalen van WW-uitkering

Als een eigenrisicodrager voor de WW een werknemer ontslaat, betaalt hij de WW-uitkering onder de volgende twee voorwaarden:

  • De werknemer heeft recht op een WW-uitkering.
  • De werkgever was de laatste werkgever van de werknemer voordat die werkloos werd.

De werkgever hoeft niet te betalen als de werknemer bij hem werkte op basis van een werkervaringsovereenkomst of een indicatie had op basis van de Wet sociale werkvoorziening: een WSW-indicatie.

Bron: HR Rendement