Nieuwsbrief oktober – Het gezicht achter Korento, vacatures, WW-premie, WKR en meer nieuws!

Beste lezer,

Langzaam gaan we alweer richting het einde van het jaar. Voor de één eindejaarsdrukte, voor de ander een mooi moment om alles bij te werken en na te denken over 2023. In deze nieuwsbrief vertel ik jullie meer over het gezicht achter Korento: Marion Westerbeek, hoe het zit met de WW-premie tijdens korte dienstverbanden, jongeren die vaker naar kantoor gaan en verruiming WKR 2023.

Wist je dat we opzoek zijn naar nieuwe collega’s? Zo hebben we een vacature voor een Financieel Consultant en Administratief medewerker (financieel/salaris). Heb je interesse of ken je iemand die interesse heeft? Neem contact op met onze recruiter: Janneke.

Lees dit en andere nieuwtjes in onze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

Evelien Walsh

In deze nieuwsbrief:


Even voorstellen – Marion Westerbeek

Ik ben Marion Westerbeek. Inmiddels ‘alweer’ 43 jaar en ik woon met mijn grote liefde Gerlof in Apeldoorn. Op 20-jarige leeftijd besloot ik na het behalen van de Propedeuse SPH, dat verder studeren op dat moment niet mijn ambitie was. Van jongs af aan hield al heel erg van werken. Vanaf mijn 20ste belandde ik per toeval in het salarisvak bij de Nederlandse Veiligheidsdienst in Zwolle. Op mijn 23ste later kreeg ik een baan bij St. Philadelphia op de salarisadministratie en begon mijn carrière in de Zorg- en Welzijnssector. Rond mijn 25ste kreeg ik toch de gewenste studiekriebels en behaalde ik mijn diploma’s Hoger Management en POST HBO Bedrijfskunde.

Inmiddels ben ik directeur en eigenaar van Korento. Samen met mijn zakenpartner Nico draag ik de eindverantwoordelijkheid voor Korento. Nico 25% en ik 75%. Naast deze rol ben ik 2-3 dagen werkzaam als interim teammanager, adviseur of projectmanager. Door de groei van Korento (inmiddels 32 medewerkers) zal ik de komende jaren deze interim werkzaamheden iets gaan afbouwen. Vast niet helemaal! Ik vind het veel te leuk om bij klanten aan het werk te zijn en mijn kennis en ervaring in te zetten om anderen te laten groeien.

Mijn rol als directeur en manager is dan ook de collega’s te ondersteunen en faciliteren, zodat ze het beste tot hun recht komen. De focus gaat uit naar de sterke kanten en groeipotenties. Ik haal ontzettend veel voldoening en passie uit het zien groeien van de ander.

In mijn vrije tijd ben ik erg graag buiten. In het bos, wandelen met de honden Peer & Plien, tuinieren (op dit moment is mijn thema ‘een mooi gazon ?’). Als je mij al kent weet je dat ik erg van fietsen houd. Door de verbouwing en verhuizing heb ik de afgelopen maanden helaas minder kunnen fietsen. Daar komt snel verandering in. Ik fiets graag op de weg en in het bos met vriendinnen of met Gerlof. Op de racefiets, mountainbike of gravelbike. Mijn bestaan kan niet zonder vrijwilligerswerk, daar haal ik ook veel voldoening uit. Ik ben vanaf vorig jaar voorzitter van het jeugdbestuur van de mountainbikevereniging Bar End.

Mocht je mij nog beter willen leren kennen, daar maak ik altijd ruimte voor! Mijn telefoonnummer is
06-22931374.


Vacature Administratief medewerker (financieel/salaris)

Wij zijn op zoek naar een gedreven en nauwkeurige collega die ons team komt versterken. Word jij vrolijk van het verwerken en controleren van salarismutaties voor de (middel)grote klanten in de Zorg- en Welzijn in teamverband, waarbij de combi mogelijk is met financieel? Dan is deze vacature geschikt voor jou.

Bekijk hier de hele vacature.


Vacature Financieel Consultant

Haal jij uitdaging uit het optimaliseren van bedrijfsprocessen bij onze klanten? Denk bijvoorbeeld aan een procuratieschema, inkoopproces en verplichtingen. Kies jij voor voldoening, persoonlijke groei en wil je deel uitmaken deel uit van een enthousiaste, warme en gedreven organisatie? Dan is Korento op zoek naar jou! Bekijk hier de hele vacature.


Hoe zit het met de WW-premie bij kort dienstverband?

Een werkgever moet de lage WW-premie herzien, als een werknemer uiterlijk twee maanden na de start van zijn dienstbetrekking uit dienst gaat. De Belastingdienst voegde onlangs nieuwe informatie toe aan de handreiking over deze situatie.

Werkgevers betalen onder voorwaarden de lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) (infographic) voor werknemers met een vast contract. Maar in bepaalde gevallen moet de werkgever de lage WW-premie herzien (infographic) en alsnog een hoge WW-premie betalen voor de werknemer voor wie hij in eerste instantie de lage premie betaalde. Eén van die situaties is als een werknemer uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking uit dienst gaat. Forum Salaris, een online platform van de Belastingdienst (account nodig), heeft onlangs informatie toegevoegd aan de handreiking ‘Herzien WW-premie als dienstbetrekking uiterlijk 2 maanden na aanvang eindigt’.

Altijd herziening WW-premie bij einde dienstverband binnen twee maanden

In de handreiking is verduidelijkt dat een werkgever de WW-premie moet herzien in elke situatie waarin de dienstbetrekking uiterlijk twee maanden na aanvang eindigt, ook als dat niet binnen de proeftijd gebeurt. Het maakt niet uit of de werkgever of de werknemer het contract beëindigt. De werkgever moet de WW-premie ook herzien als de werknemer binnen twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking overlijdt.
Het is ook mogelijk dat een werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met een werkgever binnen een concern en vervolgens bij een andere werkgever van dat concern gaat werken. Dan telt de termijn van twee maanden per werkgever en niet op concernniveau. 

Soms loopt tweemaandentermijn door bij nieuwe werkgever

In de volgende twee situaties is de startdatum voor de tweemaandentermijn voor de nieuwe werkgever de startdatum van de dienstbetrekking bij de oude werkgever:

  • Overgang van onderneming.
    Het dienstverband eindigt niet, maar wordt voortgezet bij de overnemende nieuwe werkgever.
  • Contractovername.
    De nieuwe werkgever neemt het contract tussen de werknemer en de oude werkgever ongewijzigd over. De overname moet zijn vastgelegd in een akte tussen de oude en de nieuwe werkgever. Verder moet de werknemer ermee instemmen. Als de arbeidsovereenkomst wijzigt, bijvoorbeeld omdat de functie van de werknemer wijzigt, is er geen sprake van contractovername.

Beëindigt een nieuwe werkgever het dienstverband uiterlijk twee maanden na aanvang van de dienstbetrekking bij de oude werkgever, dan moeten beide werkgevers de lage WW-premie herzien.Jongeren vaker naar kantoor om carrière niet te schaden

Jongeren maken zich zorgen om carrièrekansen te missen doordat hun leidinggevenden hen niet op de werkvloer zien. Dit blijkt uit onderzoek van Owl Labs onder 10.000 Europese respondenten, waaronder 2.000 Nederlanders.

Het onderzoek van Owl Labs meldt dat jongeren in de leeftijd van 18 tot 24 jaar vrezen meer carrièrekansen mis te lopen en minder zeggenschap te hebben over hun werk door hybride werken dan 55-plussers. Managers zouden bij promoties – onbewust  – de voorkeur kunnen geven aan werknemers die wel vaker op kantoor aanwezig zijn. 43% van de jongeren werkt daarom fulltime op kantoor ten opzichte van 28% van de oudere generatie.

Voorkeur voor zichtbare werknemers

De onbewuste neiging van leidinggevenden om de voorkeur te geven aan werknemers die in hun directe omgeving zijn – ook wel ‘proximity bias’ genoemd – baart vooral 53% van de jongeren zorgen. 55-plussers zijn hier minder bang voor: 31% maakt zich hier daadwerkelijk zorgen over. Per week zijn jongeren daarom ongeveer een volle werkdag langer op kantoor. Ook al vrezen jongeren kansen op promoties mis te lopen, ze willen wel hybride werken. Zo geeft 25% van de jongere respondenten aan een baan af te wijzen als die niet flexibel is qua werklocatie. 35% geeft de voorkeur aan flexibele werktijden.

Toekomstbestendige hybride werkplek

12% van de jongeren werkt fulltime op afstand. Een stuk minder dan de 55-plussers, waarvan 28% fulltime op afstand werkt. Wel geeft 59% van de jongeren aan geen moeite te hebben met het gebrek aan face-to-face contact, terwijl 39% van de 55-plussers daar geen moeite mee heeft. Door kennis te hebben van de wensen en behoeftes van werknemers van verschillende leeftijden en generaties, is het voor managers mogelijk om hybride werken toekomstbestendig te maken. Zij kunnen inspelen op de verschillende behoeftes (artikel) en de situatie daarop aanpassen.


Extra verruiming vrije ruimte WKR 2023 aangekondigd

Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft aangekondigd dat hij via een nota van wijziging bij het Belastingplan 2023 zal voorstellen de vrije ruimte van de WKR verder te verruimen tot 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. De verhoging geldt dan tijdelijk voor het jaar 2023.

Op Prinsjesdag 2022 maakte het kabinet duidelijk dat het de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) per 1 januari 2023 wil verhogen naar 1,92% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Over het restant  van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,18%. In 2022 geldt een percentage van 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom en 1,18% over het restant.  

Nota van wijziging voor verhoging vrije ruimte

Het voorstel was op Prinsjesdag nog niet in het Belastingplan 2023 opgenomen, omdat het niet op tijd bij de Raad van State was. Het was wel al onofficieel bekendgemaakt en inmiddels is het voorstel opgenomen in de eerste nota van wijziging bij het Belastingplan 2023. Maar daar blijft het niet bij. Via een motie vroeg de Tweede Kamer om een eenmalige extra verhoging van de vrije ruimte voor 2023, in het kader van de stijgende (energie)kosten. Het kabinet gaat deze motie uitvoeren en dekt deze uit het Nationaal Groeifonds. Via een nota van wijziging zal worden voorgesteld de vrije ruimte tijdelijk voor het jaar 2023 verder te verruimen tot 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Vanaf 2024 vervalt de tijdelijke verhoging en geldt het percentage van 1,92%.

Overschrijding vrije ruimte

Uit de antwoorden van de staatssecretaris blijkt overigens dat ongeveer 3% van alle organisaties de vrije ruimte overschrijdt. Over het deel waarmee de werkgever de vrije ruimte overschrijdt, is hij 80% eindheffing verschuldigd.


Per 2023 lagere premie voor PAWW

De Stichting PAWW (private aanvulling op de WW en WGA) maakte onlangs bekend dat de premie per 2023 daalt naar 0,15%. Werknemers gaan dus minder PAWW-premie betalen voor het derde WW-jaar.

De premie voor de PAWW daalt van 0,2% in 2022 naar 0,15% per 1 januari 2023. De daling wordt ook dit jaar voor een groot deel veroorzaakt door de gezonde financiële positie van Stichting PAWW en de aanhoudende lage werkloosheid. Werkgevers die onder de PAWW-regeling vallen, moeten de nieuwe premie communiceren aan hun werknemers. De premie ziet op de aanvullende uitkeringsrechten op basis van de Werkloosheidswet (WW) en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

Aansluiten bij Stichting PAWW

Niet iedere werkgever is aangesloten bij de Stichting PAWW. Een werkgever moet de PAWW zelf regelen voor zijn werknemers. Dit doet hij in de arbeidsvoorwaarden, of het is geregeld in een collectieve arbeidsvoorwaarden (cao). Een werkgever kan ook gebonden zijn aan een zogenoemde verzamel-cao: een overkoepelende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die de private aanvulling op de WW en WGA regelt. In een verzamel-cao is alleen de afspraak over de private aanvulling WW/WGA ondergebracht en deze komt naast de normale arbeidsvoorwaarden-cao.

Aanvullende WW- of WGA-uitkering uit fonds

Is de werkgever aangesloten bij de Stichting PAWW, dan houdt hij de PAWW-bijdrage in op het brutoloon van zijn werknemers. Werknemers hebben dan – onder voorwaarden – recht op een extra uitkering voor als de uitkeringsrechten voor de WW of WGA via UWV na maximaal twee jaar zijn afgelopen. De PAWW compenseert voor de verkorting van deze uitkeringen die plaatsvond in 2016. De uiteindelijke PAWW-uitkeringen komen uit een landelijk fonds, dat beheerd wordt door de Stichting PAWW.

Bron: HR Rendement