Meer stress bij werknemers in Europa na coronacrisis

In het voorjaar van 2022 is een grote enquête gehouden onder werknemers in de Europese lidstaten. Daaruit blijkt dat na de coronacrisis de werkstress onder werknemers is toegenomen. Er is wel meer bewustzijn over het belang van maatregelen voor gezondheid op de werkvloer.

De Europese organisatie voor veiligheid en gezondheid op het werk, EU-OSHA, heeft in april en mei van 2022 in alle lidstaten van de EU en in IJsland en Noorwegen een enquête gehouden onder in totaal 27.000 werknemers. Aanleiding hiervoor was de coronacrisis. Die heeft op verschillende niveaus invloed gehad op de veiligheid en gezondheid van werknemers. Door de coronapandemie liepen alle werknemers op hun werk gezondheidsrisico’s en werd de werkplek als minder veilig ervaren. Werknemers werden verplicht zoveel mogelijk thuis te werken, wat soms extra stress veroorzaakte. Ook de lockdowns en hogere werkdruk door ziekteverzuim onder collega’s zorgden ervoor dat werknemers zich mentaal minder gezond voelden. Gevoelens van somberheid, spanning en stress namen toe.

Meer gezondheidsklachten door werk

Voor de enquête Vinger aan de pols, Veiligheid en gezondheid op het werk na de pandemie (pdf), kregen werknemers vragen over de mentale en fysieke stress waarmee zij te maken hebben, en over het belang van maatregelen voor veiligheid, gezondheid en welzijn (VGW) op hun werkplek. 46% van de ondervraagde werknemers gaf aan te zijn blootgesteld aan hoge werkdruk en bijna een derde (30%) heeft een of meer gezondheidsklachten veroorzaakt door het werk of klachten die zijn verergerd door het werk. Aan de enquête deden 1.008 Nederlandse respondenten mee. Vergeleken met hun Europese collega’s hebben Nederlandse werknemers minder last van toegenomen stress door de coronacrisis (16% tegenover 13%), en is op de Nederlandse werkvloer meer ruimte voor het bespreken van psychische klachten door werkstress.

Effect digitalisering op gezondheid

De enquête zoomt ook in op de toename van het gebruik van digitale technologieën voor het werk, en het effect daarvan op de mentale gezondheid. De inzet van digitaal werken heeft door de coronapandemie een vlucht genomen en ook dat is een risicofactor voor werkstress. Werknemers zijn meer gaan thuiswerken en na de coronacrisis is hybride werken in veel organisaties de norm geworden. Niet alle werknemers kunnen hier even goed mee omgaan. Risicofactoren zijn hogere werkdruk, bewaken van een gezonde balans tussen werk en privé en minder contact met collega’s en leidinggevenden. De EU-OSHA gaat later nog verder op de onderwerp in met aanvullende onderzoeken.

Bron: HR Rendement