Gebruik IKB leidt tot lagere uitkering

Werknemers die gebruik maken van hun individueel keuzebudget (IKB) lopen het risico op een lagere uitkering bij ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Het UWV vindt daarom dat de werkgever hiervoor moet waarschuwen.

Veel werkgevers maken gebruik van een individueel keuzebudget om een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden te bieden. Met een vast percentage van het loon kan de werknemer extra vakantiedagen kopen, opleidingen volgen of een fiets aanschaffen. Maar het IKB kan niet worden verantwoord in de polisadministratie. Daarom ziet het UWV die betalingen als deel van het normale loon.

Ander SV-loon

Omdat het IKB deel is van het normale loon, heeft dit gevolgen voor het sociale verzekeringsloon (sv-loon). Gebruikt de werknemer een deel van het budget, is het sv-loon lager. Gebruikt hij het niet, is het sv-loon hoger. Uitkeringen worden bepaald op basis van het sv-loon. Is het sv-loon hoger, is de uitkering dus ook hoger en vice versa.

Voorbeeld

Geen gebruik IKB

Paul ontvangt een brutoloon van 3000 euro op basis van 40 uur. Over dit salaris ontvangt hij 8 procent (240 euro) vakantiegeld en 4 procent (120 euro) IKB. Hij heeft geen andere toeslagen of bonussen. Hij laat het IKB en zijn vakantiegeld maandelijks uitbetalen. Zijn bruto maandsalaris is nu 3.360 euro of jaarlijks 40.320 euro. Na enkele jaren komt Paul in de WW. Hij ontvangt nu 70 procent van zijn loon. Zijn maandelijkse uitkering is 2.352 euro bruto.

IKB gebruikt

Sara is een collega van Paul. Zij ontvangt hetzelfde loon en hetzelfde vakantiegeld en IKB. Maar Sara wil graag een opleiding volgen en zet haar volledige IKB in. Haar maandsalaris is nu 3.240 euro of 38.880 euro op jaarbasis. Ook Sara komt in de WW. Haar maandelijkse uitkering is 2.268 euro bruto. De inzet van haar IKB heeft haar 82 euro bruto gekost ten opzichte van Paul. 

Bron: SalarisNet