Vragen naar vakantiebestemming mag, maar antwoorden is niet verplicht

Werknemers zijn niet verplicht aan hun werkgever te vertellen waar ze op vakantie naar toe gaan of waar ze zijn geweest. Werkgevers mogen er naar vragen, maar de werknemer hoeft niet te antwoorden. Komt een werknemer terug uit onbekend gebied of een oranje gebied en weigert hij in thuisquaraintane te gaan? Ook dan mag de werkgever geen verplichte coronatest opleggen of een temperatuurmeting doen. Er is een uitzondering: de bedrijfsarts mag de test wel afnemen. Maar hij mag de uitslag alleen met de werknemer delen.

Het is voor de werkgever belangrijk wie van zijn werknemers in een oranje gebied is geweest. Hij moet zijn werknemers immers een veilige werkplek bieden. Daar hoort ook een coronavrije werkplek bij. Werknemers die terugkeren uit een oranje gebied en vervolgens niet in quarantaine willen vormen een risico voor hun collega’s. Maar de wet is duidelijk: een werkgever mag niet vragen om gezondheidsinformatie. Als de werknemer ziek is,  mag de werkgever alleen vragen naar de vermoedelijke duur en of de ziekte het gevolg is van een arbeidsongeval.

Waarom niet melden?

Werknemers met werk dat niet thuis kan worden uitgevoerd, kunnen bij thuiskomst uit een oranje gebied niet aan het werk. Zij behoren 2 weken in thuisquarantaine te gaan en kunnen dus niet werken. Maar als zij niet ziek zijn, is ziekmelden wegens thuisquarantaine ook geen optie. Als de werkgever vervolgens ter ore komt dat de werknemer bewust een risico op besmetting heeft gelopen, kan hij de loondoorbetaling stopzetten. Werknemers hebben er dus financieel belang bij hun bestemming geheim te houden. Ook al is het moreel natuurlijk niet juist.

Verantwoordelijkheid nemen

Een werkgever doet er daarom verstandig aan om een oogje te houden op werknemers die niet willen delen waar zij zijn geweest. Waar de werkgever niet zelf  mag vragen naar de gezondheid van zijn werknemer, mag de bedrijfsarts dat wel. Een werknemer die hoest, niest of andere milde klachten heeft kan naar huis worden gestuurd. Hij moet zich dan ziek melden en de werkgever kan vervolgens worden ingeschakeld. Is de werknemer niet ziek en is thuiswerken mogelijk? Dan kan de werkgever de werknemer instrueren thuis te werken.

Let op: zodra u iemand instrueert thuis te werken, dient u zorg te dragen voor een werkplek die aan de arbo-eisen voldoet.

Werknemer mag ook weigeren

Een werknemer die terugkeert uit een oranje gebied kan niet worden verplicht op kantoor te verschijnen. Hij behoort 2 weken in thuisquarantaine te gaan. Mocht deze werknemer besmet zijn, kan hij de rest van het kantoor ook besmetten. Het zou dus bijzonder onverstandig zijn van de werkgever  om dit eisen. Ook mag een werkgever iemand met milde coronaklachten niet dwingen op kantoor te verschijnen. Zij behoren thuis te werken of zich ziek te melden. Merkt een werkgever op dat iemand regelmatig hoest? Dan zou die persoon naar huis moeten worden gestuurd. Maar eisen dat de werknemer een coronatest laat uitvoeren is niet toegestaan.

Bron: SalarisNet