Omgaan met conflicten en weerstand

Hoogopgeleiden moeten vooral hun zachte competenties ontwikkelen. Aan zachte competenties blijkt wereldwijd een tekort te zijn. Een leidinggevende moet alles in huis hebben om hard te kunnen optreden als er knopen moeten worden doorgehakt, maar hij moet ook begripvol zijn als de situatie daarom vraagt.

Harde, vakgerelateerde competenties zijn vrij eenvoudig te ontwikkelen door middel van opleiding en training. Zachte competenties, zoals communicatievaardigheden en teamgeest, zijn veel minder gemakkelijk te ontwikkelen. Uit een eerder onderzoek blijkt dat hoogopgeleiden wereldwijd tekortschieten op zachte competenties. Van de ondervraagden heeft 30% moeite met conflicthantering, beïnvloeden en omgaan met weerstand onder werknemers. Een leidinggevende moet zowel taakgericht als mensgericht kunnen optreden. 

Zowel harde als zachte competenties zijn nodig

Top tien van competenties (artikel) die wereldwijd het meest gevraagd zijn:
  1. talenkennis: in het internationale zakenleven is Engels de voertaal. Veel Nederlanders spreken Engels, maar geen andere taal, zoals Duits, Frans of Spaans;
  2. mensenkennis en communicatie: presentatievaardigheden, teamgeest en relatiebeheer;
  3. teammanagement en leiderschap: het vermogen om sturing te geven aan een team en knopen door te hakken;
  4. timemanagement (e-learning): efficiënt werken en organisatietalent;
  5. cijfermatig inzicht: budgetteren en cijfermatige analyses;
  6. ICT: specifieke kennis van programmeertalen zoals JAVA en C++ en .NET, een platform om software te ontwikkelen;
  7. duurzaamheid: kennis over groene energie en duurzaam bouwen;
  8. inkoop- en onderhandelvaardigheden: vanuit kostenbesparing moeten werknemers slim kunnen inkopen en goede deals kunnen afsluiten;
  9. research & development: innovaties kunnen realiseren in met name de technologie, consumentenproducten, industrie en biowetenschap;
  10. kennis over vitaliteit en gezondheid (artikel): doordat mensen langer leven, moeten er meer professionals komen in de gezondheidszorg.

BRON: Rendement.nl