Ontslag op staande voet na ernstige schending rookbeleid

Rookt een werknemer op een plek die door de werkgever is aangemerkt als risicogebied, dan rechtvaardigt dat een ontslag op staande voet. Doet de werknemer dit bewust, dan heeft hij ook geen recht op een transitievergoeding. Dat oordeelde Rechtbank Limburg. Een productiemedewerker bij een aluminiumgieterij stak op het gietbordes (een onderdeel van de productieruimte) een […]

Besluit beslagvrije voet aangepast

Het Besluit beslag vrije voet is onlangs geactualiseerd en in het Staatsblad gepubliceerd. Hierdoor is bij de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet de nadere regelgeving weer actueel. Staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Besluit beslagvrije voet aangepast. Dit besluit moet helpen voorkomen dat werknemers met schulden te weinig […]