Besluit beslagvrije voet aangepast

SchuldenHet Besluit beslag vrije voet is onlangs geactualiseerd en in het Staatsblad gepubliceerd. Hierdoor is bij de inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet de nadere regelgeving weer actueel.

Staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het Besluit beslagvrije voet aangepast. Dit besluit moet helpen voorkomen dat werknemers met schulden te weinig geld overhouden voor hun eerste levensbehoeften. Het wijzigingsbesluit was nodig vanwege de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet die per 1 januari 2021 in werking moet treden. Onder andere de volgende onderdelen zijn gewijzigd:

  • De regels om te bepalen of het meest recente inkomen een reële afspiegeling vormt van het belastbaar inkomen van de schuldenaar en eventueel zijn partner.
  • De berekening van het inkomen dat op de beslagvrije voet in mindering moet worden gebracht. Het gaat dan om neveninkomsten van de schuldenaar – en het inkomen van de partner – die niet onder beslag liggen.
  • Wat er komt te staan in de mededeling over de beslagvrije voet, waardoor de schuldenaar steeds eenzelfde soort mededeling krijgt, ongeacht wie de beslagleggende partij is.

Het besluit was eerder voor consultatie opengezet en zal in werking treden op 1 januari 2021.

Beslagvrije voet voor de eerste levensbehoefte

Als een werknemer in de schulden komt, kan er een loonbeslag worden opgelegd. In dat geval moet zijn werkgever een deel van zijn loon rechtstreeks overmaken naar de gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar. De werknemer houdt altijd recht op een bedrag om te voorzien in zijn eerste levensbehoefte: de beslagvrije voet. Als die te laag wordt vastgesteld, kan hij niet betalen voor bijvoorbeeld zijn woning of eten. De in 2017 afgehamerde Wet vereenvoudiging beslagvrije voet moet dat gaan voorkomen door een eenduidige vaststelling van die beslagvrije voet. De wet moet per 1 januari 2021 in werking treden. De lagere regelgeving rond de beslagvrije voet wordt geregeld in besluiten, waaronder het geactualiseerde Besluit beslagvrije voet.

Bron: HR Rendement