Ggz onder druk door personeelstekort en toenemende kosten

 digitalisatieDe financiële houdbaarheid van de geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland staat onder druk, concludeert adviesbureau KPMG donderdag in een analyse. De sector gaat gebukt onder een toenemend tekort aan personeel en hogere kosten.

Het personeelstekort blijft de komende jaren de grootste uitdaging voor de zorg, schrijft KPMG. Om de toegankelijkheid en de kwaliteit van de zorg op peil te houden, moet het tekort worden teruggedrongen. Momenteel lopen door dit probleem de wachttijden op en neemt de werkdruk toe.

Het tekort aan mensen leidt ook tot hogere kosten, omdat het ziekteverzuim en de administratieve verplichtingen toenemen. De winstgevendheid komt hierdoor onder druk te staan.

“Doorgaan op de huidige voet betekent vastlopen, waarbij aanbieders mogelijk failliet gaan”, waarschuwen de onderzoekers van het adviesbureau.

“De blijvende druk op de budgetten en de schaarste aan personeel houden het Nederlandse ggz-landschap duidelijk in hun greep. Het lijkt erop dat vooral de grotere ggz-instellingen zorg moeten leveren onder grote financiële druk. Ze zitten gevangen in het huidige systeem van omzetplafonds en prijsplafonds”, schrijft Karin Lemmens van KPMG in het advies.

Daling in de winstgevendheid stremt vernieuwing in de ggz

De hogere kosten zorgen ook voor risico’s voor de toekomstbestendigheid en de potentie voor veranderingen in de ggz. De verminderde winstgevendheid betekent onder meer dat er minder geld beschikbaar is voor het doen van investeringen. Deze nieuwe inzichten zijn juist essentieel voor de ggz volgens KPMG.

“De winst moet gezocht worden in andere en slimmere manieren van werken en het zoveel mogelijk digitaliseren van zorgprocessen. We zien inmiddels dat stappen vooruit worden gezet, maar een volledige transformatie naar de ggz van de toekomst is echter noodzakelijk”, legt Lemmens uit.

Digitale innovaties worden onder meer gezien als manier om de werkdruk te verlagen. Vernieuwingen als bijvoorbeeld een chatbot kunnen taken van werknemers uit handen nemen, zegt het adviesbureau.

Willen jullie digitaliseren? Of benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact met ons op.

Bron: Nu.nl