Nieuwe verzamelspecificatie van uitkeringen van UWV

Word documentWerkgevers die zelf een uitkering aan een werknemer betalen, krijgen daarvan elke maand een specificatie van UWV. Die verzamelspecificatie is sinds 1 augustus een stuk korter en overzichtelijker geworden, wat de kans op fouten kleiner maakt.

Betaalt uw organisatie aan een werknemer zijn Ziektewet-, WAZO-, WIA- of Wajong-uitkering, dan krijgt de werkgever elke maand een specificatie van UWV met daarop per werknemer welke bedragen de organisatie voor hem ontvangt in die periode. Dit zijn de bedragen die de werkgever aan de werknemer moet uitbetalen of met zijn loon moet verrekenen. Denk bijvoorbeeld aan een werkneemster die recht heeft op een uitkering van UWV tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof, maar van wie de werkgever het loon doorbetaalt en de uitkering van UWV ontvangt.

Korter en overzichtelijker

Op de verzamelspecificatie die werkgevers vóór 1 augustus kregen, stond per werknemer per week in vijf regels welke bedragen UWV betaalde. Daardoor was de specificatie heel lang en onoverzichtelijk. Daar heeft UWV verandering in gebracht: sinds 1 augustus staat er een betaalbedrag per betaalperiode. Die periode duurt – afhankelijk van het soort uitkering – vier weken of een kalendermaand. Hierdoor is het voor werkgevers makkelijker om te zien hoeveel zij aan de werknemer moeten uitbetalen of moeten verrekenen met zijn loon. De specificatie per week is op de verzamelspecificatie niet meer terug te vinden.

eHerkenning nodig voor specificatie

Om de specificatie in het werkgeversportaal van UWV te kunnen bekijken, hebben werkgevers per 1 november 2019 eHerkenning nodig. Zonder die digitale sleutel kunnen ze niet meer inloggen. Als uw organisatie nog geen eHerkenning heeft, is het tijd om actie te ondernemen!

Bron: HR Rendement