Kabinet schrapt deel van de wijzigingen in de WIA

VerslavingszorgEen deel van de wijzigingen van de WIA die in het regeerakkoord waren afgesproken, zijn van de baan. Deze maatregelen konden op te weinig steun rekenen onder werkgevers en werknemers.

In het regeerakkoord stonden afspraken over de loondoorbetaling bij ziekte en een aantal wijzigingen in de WIA. De combinatie van deze maatregelen zou voor minder verplichtingen van werkgevers bij ziekte moeten zorgen en het beroep op de WIA moeten verminderen. In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) laten weten dat hij afziet van de volgende bezuinigingen op de WIA:

  • Aanpassing van het schattingsbesluit: het schattingsbesluit bepaalt onder meer de manier waarop de arbeidsongeschiktheid van een werknemer wordt vastgesteld. Het plan was om dit schattingsbesluit aan te scherpen, waardoor er minder werknemers arbeidsongeschikt zouden worden verklaard.
  • Invoeren van  inkomenseis voor de groep iet duurzaam 80% tot 100% arbeidsongeschikten. Mensen die in deze groep vallen, zouden alleen nog een loonaanvullingsuitkering kunnen krijgen als zij minimaal 50% van hun zogenoemde restverdiencapaciteit zouden benutten. Arbeidsongeschikten die niet minstens de helft van de restverdiencapaciteit benutten, zouden een WGA-vervolguitkering krijgen die veel lager is.

WIA-maatregelen die wel doorgaan

Er zijn ook een aantal maatregelen met betrekking tot de WIA die het kabinet wel wil laten doorgaan:

  • Het besluit om het verdienvermogen van arbeidsongeschikten die weer aan het werk gaan in de eerste vijf jaar niet te herbeoordelen. Het aanvaarden van werk zal hierdoor niet meer tot onzekerheid leiden over het verlies van een uitkering.
  • Er komt een experiment met scholingsaanbod voor arbeidsongeschikten bij wie scholing medisch gezien haalbaar is. De scholing moet zorgen voor meer werkhervattingsmogelijkheden.
  • UWV krijgt extra geld voor persoonlijke dienstverlening aan WGA- en Wajong-gerechtigden.

Daarnaast komt er een werkgroep in de Stichting van de Arbeid, met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en het ministerie van SZW, die zal onderzoeken welke maatregelen kunnen stimuleren dat meer volledig en gedeeltelijk arbeidsongeschikten weer aan het werk kunnen.

Bron: HR Rendement