Veel wijzigingen in de aangifte loonheffingen per 2022

Ieder jaar verandert er het een en ander in de aangifte loonheffingen. Per 2022 krijgt de werkgever te maken met extra veel aanpassingen. Wees daarop voorbereid.

wijzigingen loonheffingen

Door de introductie van een gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en het betaald ouderschapsverlof zijn er per 2022 diverse aanpassingen in de aangifte loonheffingen nodig. Bovendien worden per 2022 twee nieuwe rubrieken geïntroduceerd, waardoor de loonaangifte beter in moet spelen op de praktijk van individuele of persoonlijke keuzebudgetten (IKB’s of PKB’s). In het artikel ‘De wijzigingen in de aangifte loonheffingen per 2022’ leest u uitgebreide informatie over de aanstaande aanpassingen met voorbeelden. 

Gedifferentieerde Aof-premie in de aangifte loonheffingen

Vanwege de komst van de gedifferentieerde premie Aof komen er drie afzonderlijke rubrieken voor de aanwas van het premieloon Aof. Namelijk de aanwas van het premieloon Aof laag, de aanwas van het premieloon Aof hoog en de aanwas van het premieloon Aof dat hoort bij een uitkering. Ook komen er drie afzonderlijke rubrieken voor de over het premieloon Aof verschuldigde premies: totaal premie Aof laag, totaal premie Aof hoog en totaal premie Aof uitkering. Voor de opslag WKO (Wet kinderopvang). komt er ook een afzonderlijke rubriek (Opslag WKO). 

Code K vervangt code G bij incidentele inkomstenvermindering

Als een werknemer aanvullend geboorteverlof opneemt en hierdoor tijdelijk minder loon ontvangt dan overeengekomen, moet de werkgever de ‘code incidentele inkomstenvermindering’ doorgeven. Daarvoor gebruikt hij in 2021 code G (geboorteverlof). Neemt de werknemer ouderschapsverlof op en wordt het loon hierdoor tijdelijk lager, dan geeft de werkgever dit door met de code O (onbetaald verlof). Vanaf 2 augustus 2022 geldt de Wet betaald ouderschapsverlof (WBO). Werknemers krijgen dan recht op een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg (WAZO) als zij ouderschapsverlof opnemen. Vanaf 2022 geldt, voor zowel aanvullend geboorteverlof als ouderschapsverlof, in de rubriek ‘code incidentele inkomstenvermindering’ één nieuwe code namelijk de code K. Dit betekent dat als het loon door een WAZO-uitkering in het kader van aanvullend geboorteverlof of betaald ouderschapsverlof lager is dan gebruikelijk, met ingang van belastingjaar 2022 code K gebruikt moet worden. Code G vervalt met ingang van belastingjaar 2022. Code K geldt het hele jaar 2022. Tot 2 augustus 2022 geldt die code voor uitkeringen op grond van de WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof) en vanaf 2 augustus 2022 voor uitkeringen op grond van de WIEG en de WBO. 

Nieuw: het arbeidsvoorwaardenbedrag

Vanwege de opkomst van diverse vormen van door de werknemer te besteden budgetten, zoals individueel keuzebudget (IKB), persoonlijk keuzebudget (PKB), employee benefit of vergelijkbare benamingen treft de werkgever vanaf 2022 twee nieuwe rubrieken aan in de aangifte loonheffingen:

  • opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag;
  • opname arbeidsvoorwaardenbedrag.

Bron: HR Rendement