Aandacht nodig voor deadline subsidievaststelling NOW

Werkgevers die een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen via de NOW, doen twee keer een aanvraag bij UWV: eerst voor een voorschot en later voor de definitieve subsidievaststelling. In de data voor de tweede aanvraag is de laatste tijd het één en ander gewijzigd.

Een werkgever die in de coronacrisis veel omzetverlies lijdt, kan de schade beperken door subsidie aan te vragen van de NOW­. De NOW dekt een deel van de loonkosten. Om de werkgever zo snel mogelijk te helpen, betaalt UWV eerst een voorschot van 80% uit. Op een later moment moet de werkgever een aanvraag doen voor de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie. Afhankelijk van bijvoorbeeld het daadwerkelijke omzetverlies in de subsidieperiode, ontvangt de werkgever daarna het resterende deel van het subsidiebedrag of moet hij juist geld terugbetalen. Het tijdvak voor de aanvraag van de definitieve berekening is voor de NOW 1 bijna afgelopen: 9 januari is de deadline.

Kabinet gunt werkgevers meer tijd

Oorspronkelijk was de deadline 31 oktober 2021. Duizenden werkgevers haalden die datum echter niet. Organisaties die geen complete aanvraag konden indienen omdat de benodigde derden- of accountantsverklaring ontbrak, kregen 14 weken extra de tijd (dus tot en met 6 februari 2022). Voor de overige organisaties werd de deadline ook verschoven, naar 9 januari 2022. Wie de deadline niet haalt, moet het subsidiegeld sowieso volledig terugbetalen. Leidt dit tot problemen, dan valt er met UWV te praten over een betalingsregeling over een periode van maximaal vijf jaar (zonder rente).

Wijzigingen in andere periodes NOW

Verder is de deadline voor de subsidievaststelling van de NOW 2 verschoven, van 5 januari 2022 naar 31 maart 2022. Op diezelfde datum opent juist het loket voor de NOW 4. Vanaf eind januari 2022 zijn aanvragen voor de definitieve vaststelling van de NOW 3.2 en 3.3 mogelijk. Om orde te scheppen in deze chaos, ziet u hieronder een overzicht van de aanvraagtijdvakken (waarbij geldt dat voor het aanleveren van een accountants- of derdenverklaring 14 weken extra wordt gegeven).

Bron: HR Rendement