Bedragen 2022 voor reisaftrek in aangifte IB

Als een werkgever aan zijn werknemer die met het openbaar vervoer naar het werk reist geen reiskostenvergoeding betaalt, kan de werknemer onder voorwaarden reisaftrek claimen in zijn aangifte inkomstenbelasting (IB). De bedragen voor 2022 zijn hieronder te vinden.

Werknemers die zelf (een deel van) hun reiskosten voor het openbaar vervoer voor hun rekening nemen voor woon-werkverkeer, hebben onder voorwaarden recht op de reisaftrek in de inkomstenbelasting. Hiervoor komen ze in aanmerking als:

  • de afstand van een enkele reis van hun woning naar het werk met het openbaar vervoer meer dan 10 kilometer is;
  • ze per week meestal 1 dag of meer naar het werk reizen, of op minimaal 40 dagen in een kalenderjaar naar dezelfde werkplek. Alleen reizen die de werknemer binnen 24 uur heen en terug maakt, tellen hiervoor mee;
  • de werknemer een openbaarvervoerverklaring of reisverklaring heeft.

Hoeveel reisaftrek in 2022?

Voor 2022 gelden de volgende aftrekbedragen. Werknemers die maar een deel van het jaar reizen, moeten hier een evenredig deel van nemen. 

Werknemers die een reisafstand van meer dan 90 kilometer afleggen, hebben recht op € 0,24 x de enkele reisafstand x het aantal dagen dat ze die reis in 2022 hebben gemaakt. De maximale aftrek bedraagt in 2022 € 2.214.

Meer nieuwe belastingtarieven voor 2022 vindt u op rendement.nl/belastingtarieven

Bron: HR Rendement