Kosten niet zomaar verrekenen met transitievergoeding

transitievergoeding

Alleen onder voorwaarden mag een werkgever de transitievergoeding verlagen met zogeheten inzetbaarheidskosten. In een recente zaak bij Rechtbank Midden-Nederland voldeed een werkgever niet aan deze voorwaarden. De zaak draaide om een werkneemster in de gehandicaptenzorg die naast haar werk een BBL-opleiding had gevolgd en afgerond. Na een dienstverband van ruim twee jaar gaf de werkgever […]

Transitievergoeding in termijnen vanwege coronacrisis

Een werkgever die last heeft van de coronacrisis en bij ontslag een transitievergoeding verschuldigd is, mag die vergoeding mogelijk in termijnen uitbetalen. Dat was de uitkomst van een zaak bij de kantonrechter in Amsterdam. De zaak draaide om een verschil van mening over de duur van een arbeidsovereenkomst. De betreffende werknemer was wegens bedrijfseconomische redenen […]

Transitievergoeding niet beïnvloed door ziekte

transitievergoeding

Als een werknemer langdurig ziek is en na de loondoorbetalingsverplichting wordt ontslagen, moet de transitievergoeding worden berekend op basis van het oorspronkelijke bruto maandsalaris, ook als de werknemer tijdens zijn ziekte nog maar 70% van zijn salaris ontving. De regels die gelden bij het ontslaan van een langdurig zieke werknemer luisteren nauw. Op grond van […]

Recht op transitievergoeding bij proeftijdontslag

Onder de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de duur van het dienstverband niet langer van belang voor het recht op de transitievergoeding. Zelfs bij ontslag in de proeftijd moet een werkgever de vergoeding ophoesten. De WAB brengt per 1 januari 2020 een aantal belangrijke veranderingen aan in de regels voor de transitievergoeding. Momenteel geldt dat […]

Pas op met reserveringen voor transitievergoeding

Minimum jeugdloon

Als de administratie besluit om een voorziening op te nemen, kan dat altijd getoetst worden door de rechter. De rechter gebruikt daar het zogeheten ‘Baksteenarrest’ voor. Daarin staan 3 criteria. Ten eerste kan een voorziening alleen worden gevormd voor toekomstige uitgaven. Maar alleen als die uitgaven hun oorsprong vinden in feiten en omstandigheden voorafgaand aan […]

Nieuwsbrief februari – Compensatie transitievergoeding, geboorteverlof en wat weet je over het getuigschrift?

Zwangerschap

In deze nieuwsbrief: Wordt transitievergoeding vanaf 2020 gecompenseerd? Wetsvoorstel extra geboorteverlof gepubliceerd Rittenregistratie: hoe zit het met de privacy? Aanhoudende griepepidemie stuwt verzuimkosten op Een getuigschrift: wat is het en wat moet er in staan?

Deze website maakt gebruik van cookies.