Transitievergoeding niet beïnvloed door ziekte

transitievergoeding

Als een werknemer langdurig ziek is en na de loondoorbetalingsverplichting wordt ontslagen, moet de transitievergoeding worden berekend op basis van het oorspronkelijke bruto maandsalaris, ook als de werknemer tijdens zijn ziekte nog maar 70% van zijn salaris ontving. De regels die gelden bij het ontslaan van een langdurig zieke werknemer luisteren nauw. Op grond van […]

Deze website maakt gebruik van cookies.