Mag werkgever webcams verplichten bij videovergadering?

Werkgevers vinden het in deze tijd extra belangrijk dat werknemers elkaar zien, maar ze kunnen werknemers niet zonder meer verplichten om hun webcam aan te zetten bij een online overleg. Dat kan alleen als de ondernemingsraad (OR) ermee instemt. In principe bepaalt de werkgever hoe werknemers hun werk moeten uitvoeren. Het coronavirus zorgt echter voor […]

Grotere vermoeidheid door coronawerkdruk

Het kan geen kwaad de mentale gezondheid van werknemers de komende tijd extra in de gaten te houden. In de eerste fase van de coronacrisis was iedereen gericht op ‘overleven’, maar nu de acute dreiging achter de rug is, kan mentale vermoeidheid toeslaan. Voor veel werknemers was de plotselinge overschakeling van de normale routine naar […]

Superverspreiders aerosolen bestaan, zegt RIVM

In bepaalde omstandigheden kunnen kleine zwevende druppeltjes toch bijdragen aan een coronabesmetting. Sinds een paar dagen erkent het RIVM deze mogelijkheid. Vooral afgesloten ruimtes waar mensen langere tijd verblijven, leveren risico’s op. Het RIVM (en de WHO) neigen er nu toch toe dat kleine zwevende druppeltjes – de zogenoemde aerosolen – kunnen leiden tot een […]

Grote vraag naar software om thuiswerken te controleren

Sinds de uitbraak van het coronavirus bestellen werkgevers massaal software om de productiviteit van thuiswerkende werknemers te monitoren. Vaak zonder de werknemers hierover te informeren. Mag dat zomaar? Nee. Als een werkgever het thuiswerken wil controleren, is er werk aan de winkel voor de ondernemingsraad (OR). olgens Amerikaanse leveranciers is de vraag naar software die […]

Nieuwsbrief juni – UWV past werkwijzer aan, thuiswerken tot vaccin en vergoeding onkosten eHerkenning

In deze nieuwsbrief: UWV past werkwijzer aan: werkgever krijgt soms uitstel Helft Nederlanders werkt liefst thuis tot er een vaccin is Vergoeding voor kosten eHerkenning bij aangifte Accountants bezorgd over fraude met NOW-regeling Rekenregels per 1 juli 2020 gepubliceerd

NEN publiceert gratis norm voor coronaproof kantoor

In een eerder stadium had normeringsinstituut NEN laten weten te werken aan normen voor de inrichting van werkplekken die coronaproof zijn. De normen zijn nu gepubliceerd en gratis te downloaden. Er is grote behoefte aan kennis over de juiste inrichting van werkplekken en kantoren nu er rekening moet worden gehouden met Covid-19. Alleen als die inrichting coronaproof […]

Helft Nederlanders werkt liefst thuis tot er een vaccin is

Maar liefst 53 procent van de Nederlanders die momenteel vanuit huis werken, keert liever niet terug naar kantoor totdat ze zijn ingeënt tegen het coronavirus. Een belangrijke verklaring hiervoor lijkt een gebrek aan vertrouwen in collega’s te zijn; meer dan de helft van de ondervraagden is er namelijk niet gerust op dat zij zich aan alle […]

Thuiswerken en gespreide werktijden als wapen tegen corona

De Denktank Coronacrisis adviseert ingrijpende en vernieuwende maatregelen om ook in de nabije toekomst coronaproof aan het werk te kunnen blijven. Werkgevers hebben een belangrijke rol bij het vormgeven van die maatregelen. Bij gebrek aan een vaccin of medicijn moet er nagedacht worden over manieren om ook op de langere duur veilig te kunnen werken […]

Nieuwe normbedragen dienstreis binnen- en buitenland

De werkgever mag voor onkosten die een werknemer maakt tijdens een dienstreis aansluiten bij de vergoedingen uit CAO Rijk. Dit geldt zowel voor reizen naar het binnen- als buitenland. Er gelden nieuwe normbedragen. De werkgever mag voor de onkostenvergoedingen voor een werknemer die op dienstreis gaat in het binnen- of buitenland aansluiten bij de vergoedingen […]

Deze website maakt gebruik van cookies.