Superverspreiders aerosolen bestaan, zegt RIVM

In bepaalde omstandigheden kunnen kleine zwevende druppeltjes toch bijdragen aan een coronabesmetting. Sinds een paar dagen erkent het RIVM deze mogelijkheid. Vooral afgesloten ruimtes waar mensen langere tijd verblijven, leveren risico’s op.

Het RIVM (en de WHO) neigen er nu toch toe dat kleine zwevende druppeltjes – de zogenoemde aerosolen – kunnen leiden tot een besmetting met corona. Eerder deze maand vroegen 239 deskundigen daar al om. Voor het RIVM was een doorslaggevende reden voor deze nieuwe opstelling een onderzoek naar superverspreiders. Het is nog niet bekend waarom, maar de resultaten wezen uit dat deze mensen tienduizend keer meer virusdeeltjes uitstoten dan anderen. Naar schatting gaat het daarbij om één op de 20 besmette personen.

Goed ventileren

Als mensen met zo’n superverspreider gedurende een minuut of twintig in een slecht geventileerde ruimte verblijven, neemt de kans op besmetting aanzienlijk toe. Vermijd daarom op het werk zoveel mogelijk het houden van bijeenkomsten in een ruimte waar goede ventilatie niet gegarandeerd kan worden. En verder is goed ventileren in het gehele pand erg belangrijk. Laat ter preventie ook het ventilatiesysteem goed onderhouden.

Oorspronkelijke maatregelen

Overigens maakt het RIVM wel een voorbehoud: er is nog steeds niet bewezen dat een eventueel virus in aerosolen levensvatbaar genoeg is om überhaupt iemand te besmetten. Daarom blijft het navolgen van de oorspronkelijk geadviseerde maatregelen als 1,5 meter afstand houden, handen wassen (tool) en hoesten of niezen in de elleboog nog steeds voorop staan.

Bron: HR Rendement