LKV jongeren gaat LIV vervangen

Een loonkostenvoordeel (LKV) voor jongeren zal op den duur het (jeugd-)lage-inkomensvoordeel (LIV) vervangen, geeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met werkgevers afspraken gemaakt over de toekomst van het LKV en (jeugd)-LIV. Hij wil het lage-inkomensvoordeel (LIV) gerichter in gaan zetten en omvormen tot een loonkostenvoordeel (LKV) voor potentieel kwetsbare jongeren. Dit moet – samen met de afspraak om het LKV voor banenafspraak structureel te maken – werkgevers blijven stimuleren om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen en te houden.

LKV voor jongeren tussen 18 en 27 jaar

Een werkgever kan straks aanspraak maken op het nieuwe loonkostenvoordeel voor jongeren (LKV jongeren) als een jongere van 18 tot 27 jaar een loon ontvangt tussen 100% en 125% van het minimum(jeugd)loon en minimaal 1.248 uren per kalenderjaar heeft gewerkt. Deze parameters staan nog niet vast. Voordat de nieuwe regeling ingaat, zal de minister onderzoeken of deze parameters moeten worden aangepast om de regeling effectiever te maken. Zo kan hij bijvoorbeeld het urencriterium aanpassen of de grens van 125% van het minimumloon verlagen.

Geen doelgroepverklaring nodig

De hoogte van het LKV jongeren wordt uiteindelijk bepaald aan de hand van de definitieve parameters. Op basis van de hiervoor beschreven parameters zou het LKV jongeren maximaal € 2.000 per jaar bedragen voor jongeren die tussen de 100-110% van het minimumloon verdienen en € 1.500 voor jongeren die tussen de 110-125% van het minimumloon verdienen. Werkgevers hoeven voor het LKV jongeren geen doelgroepverklaring aan te vragen. Het LKV jongeren wordt net als het huidige LIV automatisch uitbetaald.

Wetsvoorstel volgt in 2021

Minister Koolmees streeft ernaar in de loop van 2021 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer in te voeren. In het wetsvoorstel staan de definitieve parameters en bedragen voor het LKV jongeren en de datum van inwerkingtreding van deze aanpassingen.

Bron: HR Rendement