Grotere vermoeidheid door coronawerkdruk

Sleepy, burnout Het kan geen kwaad de mentale gezondheid van werknemers de komende tijd extra in de gaten te houden. In de eerste fase van de coronacrisis was iedereen gericht op ‘overleven’, maar nu de acute dreiging achter de rug is, kan mentale vermoeidheid toeslaan.

Voor veel werknemers was de plotselinge overschakeling van de normale routine naar de lockdown en het daarbij behorende thuiswerken (tool) een grote overgang. Iedereen paste zich zo goed en zo kwaad als het ging aan. Maar nu die eerste acute fase achter de rug is, ervaren veel werknemers vermoeidheid. Zij hebben extra hard gewerkt, zoals in de zorg of het onderwijs, of moesten hun kinderen helpen bij thuisonderwijs naast hun normale werkzaamheden. Mogelijk zijn ze bang voor baanverlies. Ook vakanties zullen anders dan anders verlopen en doen een beroep op het aanpassingsvermogen.

Kunnen mensen voldoende ontspannen?

Het is goed om daar aandacht voor te hebben. Leidinggevenden kunnen de vinger aan de pols houden bij de mensen in hun team. Voelen deze zich overvraagd? Kunnen ze voldoende ontspannen? Kunnen ze afstand nemen van hun werk en op tijd stoppen als ze nog thuiswerken? Het is belangrijk dat mensen zich gehoord voelen en weten dat de werkgever aandacht heeft voor de problemen die de huidige situatie met zich meebrengt.

Niet alleen in zorg en onderwijs

Vakbond CNV liet de werkdruk (tool) door de coronacrisis in Nederland onderzoeken. 34% ervaart een hogere werkdruk dan anders. 11% zegt tegen een burn-out aan te zitten en 21% meldt een gestegen ziekteverzuim op het werk. 16% voelt zich inmiddels uitgeput. Die cijfers zijn niet alleen op het conto te schrijven van sectoren als zorg en onderwijs, aldus het CNV. Ook in de dienstverlenende sector meldt 46% meer stress te voelen door de coronacrisis.

Bron: HR Rendement