Nieuwsbrief juli – Noodpakket voor na 1 oktober, Europese regels voor digitaal zakendoen, vermoeidheid en meer..

Prinsjesdag Noodpakket voor na 1 oktober uiterlijk op Prinsjesdag

Wat er na 1 oktober nog aan steunmaatregelen in verband met de coronacisis.Ondernemers en werkenden moeten natuurlijk zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over wat zij na 1 oktober van de overheid kunnen verwachten aan coronasteun nu duidelijk is dat de economie flink geraakt wordt en dit ook nog een tijd gevoeld zal blijven door de coronacrisis. Minister Koolmees van SZW heeft daarom in een brief namens de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Financiën meer duidelijkheid gegeven over wanneer ondernemers en werkenden meer horen over wat ze kunnen verwachten na 1 oktober aan steunmaatregelen (tool). Het gaat dan om welke steunmaatregelen verlengd worden en of er nog nieuwe maatregelen bijkomen. Dit zal het kabinet uiterlijk op Prinsjesdag bekendmaken.

Ontwikkeling economie valt lastig te voorspellen

Prinsjesdag lijkt daarvoor misschien ver weg maar zo geeft Koolmees aan ‘het is nu nog te vroeg om al precies aan te geven wat in oktober nodig zal zijn. Hoe de  economie zich ontwikkelt is in deze roerige tijd is zeer lastig te voorspellen’. De cijfers over de economie en arbeidsmarkt voor het tweede kwartaal en de concept macro economische verkenning van het Centraal Planbureau komen half augustus. Het kabinet wil daarop wachten om een zo goed mogelijke inschatting te kunnen maken van wat vanaf 1 oktober nodig is. Daarnaast moet ook naar de uitvoering van de voorwaarden gekeken worden en wil het kabinet eerst  nog overleggen met de sociale partners over het vervolg op de steunmaatregelen.

 


 Europese regels voor veiliger digitaal zakendoenEuropese regels

 Ondernemers moeten in Europa veiliger zaken kunnen doen met bijvoorbeeld online reserveringssites en digitale marktplaatsen. De Europese Unie heeft regels opgetuigd die met name kleinere ondernemers moeten beschermen tegen de macht van digitale platformen.

Algemene voorwaarden in begrijpelijke taal

Voorbeelden van digitale platformen zijn een reserveringssite waar hotels zich bij kunnen aansluiten, of een site waar consumenten producten kunnen vergelijken en die ook meteen kunnen afnemen. ‘Tussenpersonen’ dus. Naast Europese platformen gelden de regels óók voor ondernemingen die hun hoofdvestiging niet in de Europese Unie hebben maar daar wel actief zijn. Het kabinet noemt daarbij Amazon, Facebook en Google.
De extra bescherming van P2B zit ‘m voor een groot deel in informatievoorziening. Zo moeten de platformen hun algemene voorwaarden in begrijpelijke taal opstellen. Daarin moet bijvoorbeeld staan wat de criteria zijn om een ondernemer van het platform te verwijderen. Ook moet er aandacht zijn voor de zogeheten rankings. Die zijn vaak heel belangrijk bij deze platformen: de grootste klanttevredenheid, snelste levering, noem maar op. In de algemene voorwaarden moet staan welke factoren een grote rol spelen bij de samenstelling van de rankings. Ondernemers kunnen daar dan beter op inspelen. Als een ondernemer een hogere plek in de ranking kan ‘kopen’, moet dat ook vermeld worden.

Verplicht systeem voor afhandeling van geschillen

Als er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden (e-learning), heeft de ondernemer 15 dagen de tijd om te besluiten of hij onder die nieuwe voorwaarden nog door wil gaan met verkopen.
Daarnaast zijn er nog specifieke regels voor ‘grotere’ platformen. Dat zijn in dit geval ondernemingen die meer dan 50 mensen in dienst hebben en een jaaromzet draaien van meer dan € 10 miljoen. Zij moeten ook een systeem opzetten voor de afhandeling van geschillen. Ondernemers moeten daar gratis terechtkunnen. Bovendien moeten er minstens 2 externe bemiddelaars zijn aangewezen die kunnen helpen om het conflict buiten de rechtszaal om op te lossen.


vermoeidheid Grotere vermoeidheid door coronawerkdruk

Het kan geen kwaad de mentale gezondheid van werknemers de komende tijd extra in de gaten te houden. In de eerste fase van de coronacrisis was iedereen gericht op ‘overleven’, maar nu de acute dreiging achter de rug is, kan mentale vermoeidheid toeslaan.

Kunnen mensen voldoende ontspannen?

Het is goed om daar aandacht voor te hebben. Leidinggevenden kunnen de vinger aan de pols houden bij de mensen in hun team. Voelen deze zich overvraagd? Kunnen ze voldoende ontspannen? Kunnen ze afstand nemen van hun werk en op tijd stoppen als ze nog thuiswerken? Het is belangrijk dat mensen zich gehoord voelen en weten dat de werkgever aandacht heeft voor de problemen die de huidige situatie met zich meebrengt.

Niet alleen in zorg en onderwijs

Vakbond CNV liet de werkdruk (tool) door de coronacrisis in Nederland onderzoeken. 34% ervaart een hogere werkdruk dan anders. 11% zegt tegen een burn-out aan te zitten en 21% meldt een gestegen ziekteverzuim op het werk. 16% voelt zich inmiddels uitgeput. Die cijfers zijn niet alleen op het conto te schrijven van sectoren als zorg en onderwijs, aldus het CNV. Ook in de dienstverlenende sector meldt 46% meer stress te voelen door de coronacrisis.


 Per 1 oktober toezicht overheid op infrastructuur e-factuure-factuur

E-factureren is inmiddels niets nieuws meer. Dat moet natuurlijk wel veilig gebeuren. Daarvoor is een documentstandaardisatie voor heel Europa in het leven geroepen (Peppol), die de standaard bepaalt voor de uitwisseling van elektronische documenten. Controle wordt nu uitgevoerd door de private stichting Simplerinvoicing, maar die rol gaat per 1 oktober 2020 naar de overheid.

Stichting Simplerinvoicing is geïnitieerd door de Nederlandse overheid en is een netwerk van Europese e-facturatieleveranciers en financiële softwareleveranciers. Simplerinvoicing  houdt als Nederlandse Peppol-autoriteit in de gaten of de toegelaten deelnemers zich houden aan de gezamenlijke afspraken over de veiligheid, betrouwbaarheid en onderlinge communicatie van de digitale infrastructuur. Per 1 oktober 2020 neemt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het beheer en toezicht op de infrastructuur voor e-facturatie op zich.

Logius en RVO worden toezichthouder

Sinds 1 januari 2017 zijn alle leveranciers van de Rijksoverheid verplicht bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch in te dienen. De overheid heeft een apart leveranciersportaal voor e-facturatie. Logius zorgt voor dit portaal. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van BZK. Logius zal samen met de  Rijkdienst voor ondernemend Nederland (RVO) gaan toezien op. Het ministerie van BZK en de stichting Simplerinvoicing zorgen ervoor dat gedurende de overdracht van de PEPPOL-autoriteit de digitale infrastructuur beschikbaar blijft voor bedrijven en overheden om e-facturen te versturen en te ontvangen. Ook komt er een uitvoeringsorganisatie bij, het Agentschap Telecom dat onafhankelijk, maar wel samenwerkend met Logius en RVO, toezicht zal houden op gemaakte afspraken.

Minder fouten, tijd en kosten bij e-facturatie

E-factureren is het elektronisch versturen en ontvangen en automatisch verwerken van een factuur. Dit gaat een stap verder dan het elektronisch versturen van een factuur in bijv. een pdf-bestand. Een e-factuur wordt namelijk opgemaakt in een gestructureerd elektronisch bestand dat aan een standaard dient te voldoen.  Een e-factuur  bevat dezelfde factuurgegevens als een papieren factuur. Op basis van de factuur wordt een betaling verricht. Bij e-facturatie is de indeling altijd op dezelfde wijze gestructureerd. Een e-factuur kan daardoor heel makkelijk vanuit het ene software of boekhoudsysteem elektronisch worden verwerkt in het andere systeem.  Dit is minder foutgevoelig en kost minder tijd, en dus geld.


Stichting Klein GelukDonatie Stichting Klein Geluk

Zoals eerder te lezen was, heeft Korento in de Corona-tijd een challenge bedacht om onze medewerkers naar buiten te trekken. Voor iedere gewandelde kilometer doneert Korento €0,50 aan het goede doel. We hebben al leuke bedragen (en boodschappen) aan De Voedselbank en aan Stichting Handicap NL overhandigd. Afgelopen maand hadden we nog 1 goed doel op onze lijst: Stichting Klein Geluk.


Bron: HR Rendement / HR Prakijk