Economie meeste andere Europese landen harder geraakt

De Nederlandse economie kreeg in het eerste halfjaar van 2020 een flinke klap. De economie kromp in het tweede kwartaal met 8,5% ten opzichte van een kwartaal eerder. Dit was de sterkste krimp ooit gemeten. Toch viel deze krimp nog mee vergeleken met veel andere Europese landen. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek […]

Thuiswerkvergoeding in opkomst?

Cao Rijk had de primeur, maar onlangs zijn ook in de nieuwe cao Werken voor Waterschappen afspraken gemaakt over een thuiswerkbudget en een thuiswerkvergoeding. Vakbond FNV wil de thuiswerkvergoeding vaker gaan meenemen in cao-onderhandelingen. Tijdens de onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de rijksambtenaren speelde thuiswerken een belangrijke rol. In lijn met de berekening van het Nibud is […]

Thuiswerken ondermijnt carrière jonge werknemers

Vooral jonge, nieuwe werknemers gaan gebukt onder het lange thuiswerken door de coronacrisis. Ze zijn niet zichtbaar, waardoor vaste contracten worden uitgesteld, ze ervaren een hoge werkdruk en kampen met een slechte werk-privébalans vanwege de zorg voor hun kinderen. Leidinggevenden moeten deze medewerkers goed in de gaten houden. Jonge werknemers die al wat langer in […]

Administreer de zorgbonussen aan niet-werknemers

Voor de zorgbonus aan niet-werknemers is in het Belastingplan 2021 een uitbreiding van de eindheffingsregeling voor verstrekkingen aan derden voorgesteld. Maakt de werkgever hiervan gebruik, dan is een extra administratie verplicht. Zorgprofessionals en ondersteunend personeel die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden, ontvangen een bonus […]

UWV verruimt regels voor voorzieningen op thuiswerkplek

UWV heeft de uitvoering rondom voorzieningen voor de thuiswerkplek versoepeld. Dit maakt het voor werknemers met een structurele functionele beperking mogelijk om ook tijdens corona thuis te werken. Het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken, geldt ook voor werknemers die vanwege een ziekte of handicap een voorziening nodig hebben om hun […]

Coronasteunpakket 3.0 loopt door tot en met juni 2021

Het kabinet heeft onlangs het derde pakket aan coronasteunmaatregelen bekendgemaakt. Het pakket 3.0 gaat gelden vanaf 1 oktober 2020 en loopt door tot en met juni 2021. Het derde steunpakket met coronamaatregelen bevat nog een deel van de ‘oude’ maatregelen die nu geschikt zijn gemaakt om langer mee te gaan en een aantal nieuwe maatregelen. De […]

Wat was het personele nieuws tijdens uw zomervakantie?

De zomervakantie is in alle regio’s ten einde. Het zou kunnen dat u het nieuws in juli en augustus iets minder goed heeft gevolgd. Om u snel weer op de hoogte te brengen, heeft Rendement 11 ontwikkelingen rondom personeel die deze zomer speelden op een rij gezet. Ook al was de regering in het grootste […]

Nieuwe NS-abonnementen toegespitst op thuiswerken

Het massale thuiswerken als gevolg van de coronacrisis heeft de Nederlandse Spoorwegen (NS) doen besluiten na de zomer nieuwe abonnementsvormen aan te bieden. De abonnementen zijn speciaal voor forenzen die minder met de trein naar hun werk gaan zullen reizen omdat ze vaker willen thuiswerken. Het gaat om forenzen, vaak met een trajectabonnement, die de […]

Nieuwsbrief augustus – Eigenrisicodragerschap, naleving coronarichtlijn, meldingsplicht en meer..

In deze nieuwsbrief: Eigenrisicodragerschap 2021 aanvragen vóór 2 oktober Inspectie SZW strenger op naleven coronarichtlijn Ook meldingsplicht bij ontslag met wederzijds goedvinden Gebruik IKB leidt tot lagere uitkering Geef nieuwe medewerkers ondanks corona een warm bad

Onbelaste thuiswerkvergoeding ook in ons land?

In België kunnen werkgevers hun thuiswerkende werknemers nu een belastingvrije vergoeding geven voor de kosten die zij maken voor hun thuiswerkplek. Het gaat dan om een forfaitair bedrag van € 129,48 per maand. Misschien ook iets voor ons land? Bij werknemers die in deze coronatijd thuiswerken gaan er natuurlijk heel wat kopjes koffie of thee en (extra) […]

Deze website maakt gebruik van cookies.