Thuiswerkvergoeding in opkomst?

Cao Rijk had de primeur, maar onlangs zijn ook in de nieuwe cao Werken voor Waterschappen afspraken gemaakt over een thuiswerkbudget en een thuiswerkvergoeding. Vakbond FNV wil de thuiswerkvergoeding vaker gaan meenemen in cao-onderhandelingen.

Tijdens de onderhandelingen over de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de rijksambtenaren speelde thuiswerken een belangrijke rol. In lijn met de berekening van het Nibud is afgesproken om een eenmalige compensatie voor de periode van half maart 2020 tot en met 31 december 2020 uit te keren aan thuiswerkende rijksambtenaren. De eenmalige vergoeding van € 363 netto (bij een fulltime werkweek) wordt betaald uit lagere reiskosten die de Rijksoverheid heeft omdat de werknemers niet naar kantoor hoeven te reizen. Dit akkoord moet nog worden goedgekeurd door de achterban.

Thuiswerkbudget en thuiswerkvergoeding

Uit de onderhandelingen over de cao Werken voor waterschappen is onlangs een akkoord gekomen over een thuiswerkbudget. Elke werknemer ontvangt in 2020 een bedrag van € 250 netto en daarnaast is er voor elke werknemer die wekelijks over een langere periode thuiswerkt een budget van € 600 inclusief btw voor de komende 5 jaar beschikbaar. Daarnaast is een thuiswerkvergoeding afgesproken van € 3 netto per dag voor dagen waarop de werknemer de hele dag thuiswerkt.

Vergoeding in vrije ruimte WKR

Volgens de FNV is op dit moment voor minder dan 1 op de 10 werknemers een thuiswerkvergoeding geregeld. Zij willen bij cao-onderhandelingen hierover vaker afspraken maken en gaan per sector kijken wat een reëel bedrag is. Lees wat werkgevers onbelast kunnen vergoeden voor de inrichting van de thuiswerkplek. Deze vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen voor arbovoorzieningen, gereedschap en apparatuur zijn wel aan voorwaarden verbonden. Wie werknemers daarnaast een vaste thuiswerkvergoeding wil geven, is in de meeste gevallen aangewezen op de vrije ruimte (tool) van de werkkostenregeling (WKR).

Bron: HR Rendement